More


  Picătura de filosofie: Afdam și Cfaim în aventura căutării Adevărului – Când un Prunc Divin se naște-n Bethleem

  - Advertisement -

  Bună ziua dragi cititori vă spun Afdam și Cfaim, corespondenți ai Agenției de Știri ”Tsev Dron Ed Atezag”, martori umili aflați la tribuna istoriei unice dar și repetibile a omenirii, prin problemele și provocările timpurilor. Hristos s-a născut acum 2020 de ani în urmă, iar noi … umilii martori de peste timp retrăim an de an acel minunat Memorial, prin care Micuțul Prunc de la Bethleem vine an de an în sufletele și-n casele noastre ca să ne îndumnezeiască prin umilința coborârii sale în Trup uman în perenitatea timpului nostru.

  Știi Cfaime … citeam zilele trecute într-o revistă de filosofie faptul că pornirea industrializării masive din Europa Epocii Moderne de la sfârșitul secolului al XVIII, a adus mari servicii nivelului de trai a burgheziei din acele timpuri, dar a adus după sine tăvălugul depărtării omului de sine însuși și de ceilalți semeni.

  Nimic nou sub soare prietene … mai ales că procesul dezbinării ființei umane de sine însăși a pornit din Grecia Antică … proces care îl întâlnim încă din anul 146 înainte de Hristos, când polisurile – comunitățile umane de tip atenian devin provincii Romane, astfel idealurile lui Alexandru cel Mare fiind realizate într-o altă formă de Romani cu Imperiul lor.

  După cum relatezi prietene … putem deduce oare că trecerea timpului a adus printre multe beneficii pământene și ruina idealurilor Cetății Perfecte a Școlii de Filosofie din Atena, în care statutul de Om era intim legat de Cetate? … putem spune că Platon și-a văzut încă odată ruinată munca de a creea CETĂȚEANUL model și responsabil?

  Dizolvarea distincției individ-cetățean pune în operă separarea dintre politică și etică … Etica clasică pleca de la identificarea omului cu cetățeanul, în timp ce pentru Platon și Aristotel o politică care să nu aibă un fundament etic era de neconceput.

  Am putea spune dragul meu Afdam, că odată cu apariția ideologiei numite Elenism, introdus în teritoriile ocupate de Alexandru Macedon, pentru prima oară, filozofia morală – grație descoperirii individului – se structurează în manieră autonomă întemeindu-se pe om și punându-l pe acesta în centru ca atare. Astfel, Alexandru Cuceritorul distruge prejudecata rasială populară a Grecilor, care spunea că grecul este de la natură liber … în timp ce barbarul e sclav de la natură. De asemenea, femeii i se recunosc câteva drepturi … chiar marele gânditor Epicur (341-270) ar fi primit în propria-i grădină situată pe un teren de la Nord Estul Atenei … printre auditori și câteva femei cu scopul de a filozofa; ce mai … se dizolvă temeiul teoretic ce justifica sclavia, iar Filosofia chiar dacă tolerează sclavia ca fapt istoric, o contestă la nivel teoretic. Epicur îi tratează pe sclavi cu familiaritate și îi lasă să participe la prelegerile sale.

  Da prietene … în schimb Stoicii susțin că adevărata sclavie este cea a ignoranței, toți având oamenii având libertatea cunoașterii … o cunoaștere la care are acces și sclavul și suveranul … avându-i aici ca exemplu pe Epictet și pe Cezarul Marcus Aurelius. Filozofia devine principalul izvor al valorilor în epoca elenistă, valori ce înainte erau transmise de polis și de religia polisului, ea oferind un nou cadru pentru viața spirituală, luminează conștiința, ajută omul să trăiască și îl învață cum să fie fericit, fiind o epocă în care vechile valori și vechea ordine politică și socială sunt răsturnate. Mai mult … filozofii devin mari moraliști, predicatori ai unui crez etic, într-o oarecare măsură fiind considerați de unii filozofi ai contemporaneității apostoli și misionari. Începând cu această nouă fază a filozofiei, Elenismul pare a se despărți de a doua navigare a lui Platon … pierzând acel sens al transcendenței – metafizice și pregătind dominația gândirii practice, fizice și materialiste. Pentru filozoful elenist nu mai este imporantă SOPHIA – ÎNȚELEPCIUNEA ci Phronesis –ul – Întelepciune practică, cea mai importantă prioritate pentru omul acelor vremuri fiind rezolvarea problemelor vieții.

  Astfel, dacă Phronesis este acea cunoaștere practică ce îl învață pe om să trăiască bine, filosofia lui Socrate îl învață pe om să cunoască ceea ce îl poate ajuta să trăiască conform binelui.

  Dacă Sophia este știința lucrurilor situate deasupra omului ca realități metafizice, o știință superioară imanentului uman în măsura în care superioritatea o deține Dumnezeu – Divinul și totalitatea Supra –realului, pentru filozoful elenist phronesis devine virtutea supremă, garanția unei vieți fericite, materialul luând locul spiritualului prin filosofiile prepozitiviste ca forme ale înțelepciunii practice.

  Toate aceste curente prezentate mai sus au contribuit în timp la mersul sănătos al societății omenești … dar au condus din păcate și la grave deviații de gândire … și la apariția diferitelor sistemelor totalitare din istorie.

  Acum putem înțelege stimați cititori conjuncturile sociale și filozofice în care … acum 2020 de ani … a venit pe pământ Fiul Lui Dumnezeu, LOGOSUL și CUVÂNTUL TATĂLUI prin excelență, care pentru a noastră salvare din egoismul cărnii, a îmbrăcat Trupul neputinței și slăbiciunii umane și în cel mai dezinteresat mod ni S-a oferit pe SINE ÎNSUȘI născându-se pe paiele unui grajd din Bethleem.

  EL … Isus Hristos a coborât pe pământ ca să ne aducă cea mai simplă și inefabilă FILOSOFIE … cea a IUBIRII TATĂLUI care la plinirea timpurilor ni s-a dăruit în totalitate.

  Bine ai venit în mijlocul noastru DOAMNE … rămâi cu noi că se-nserează și ne este teamă!

  Valeriu Ioan  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img