More


  Proiectul european “Creșterea accesului la apă potabilă și canalizare în județul Satu Mare”

  - Advertisement -

   

  Proiectul european „Creșterea accesului la apă potabilă și canalizare în județul Satu Mare” reprezintă pentru noi o cale de acces către civilizație.

  Dacă pentru aglomerațiile urbane și unele comune mai acătării se pune doar problema înlocuirii sistemelor de aducție a apei potabile și de ejectare a apei uzate cu altele moderne, în pas cu timpul să zic așa, pentru satele și cătunele care n-au băut apă decât din fântână și n-au WC decât la gardul dinspre fundul curții reprezintă o adevărată revoluție a civilizației. Adaptarea la noile condiții de trai nu va fi un proces ușor. Chiar și unii dintre noi am avea mai multă încredere în apa din fântână decât în cea de la robinet. Cum unele localități sunt sate de munte, acestea înlocuiesc fântânile cu izvoarele. Și atunci…?
  Mulțumim pe această cale lui Ștefan Turcu, colaboratorul nostru de la Bruxelles, pentru datele expuse din paragraful următor și ne explicăm greu lipsa de colaborare a conducerii Apaserv, beneficiara, credem noi, a acestui vast proiect. Explicația, plauzibilă de altfel cunoscându-l pe dr. ing. Ioan Leitner, ar fi „să trecem la treabă; vorbă mai puțină, implicare mai intensă”. Noi insistăm și vom obține cu siguranță de la dânsul răspunsuri la întrebările de bază ale oricărui ziarist: cine, ce, unde, cui, când, cum și de ce?
  „Acest proiect va extinde și moderniza infrastructura de apă și apă uzată din județul Satu Mare, asigurându-se că România respectă obligațiile din Tratatul de aderare și directivele UE privind calitatea apei potabile și tratarea apelor uzate. Proiectul va asigura conformitatea cu Directiva 98/83 / CE privind calitatea apei destinate consumului uman. Acesta va crește conexiunile la rețeaua de apă, se va asigura că apa furnizată respectă standardele legale și va reduce pierderile de apă.
  În prezent, nu există suficiente surse de apă, stații de epurare și rezervoare de stocare pentru a satisface cererea județului. Unele zone nu au alimentare cu apă, iar instalațiile de tratare a apei, pompare și transport sunt fie învechite, fie ineficiente. Pentru canalizare, proiectul va asigura conformitatea cu Directiva 91/271 / CEE privind tratarea apelor uzate urbane. Rețeaua de canalizare va fi extinsă, stațiile de pompare a apelor uzate instalate și stațiile de epurare vor fi construite sau extinse.
  În acest moment, acoperirea rețelei și capacitatea de tratament sunt insuficiente. Rețeaua extinsă de distribuție a apei din acest proiect acoperă municipiile Satu Mare și Carei, orașele Tășnad și Negrești-Oaș și localitățile Valea Vinului, Doba, Halmeu, Turț, Băbești, Tarna Mare, Valea Seacă, Bocicău și Târșolț. Rețeaua de distribuție va fi extinsă cu 258,7 km. Rețelele de apă în valoare totală de 175,9 km vor fi fie construite, fie (cele existente) reabilitate. Vor fi construite șaisprezece stații de epurare, 36 de stații de pompare și 17 rezervoare de depozitare. În total vor fi forate 22 de puțuri.
  Se va extinde capacitatea de tratare a apelor uzate. Pentru acestea, proiectul acoperă 15 aglomerări și orașe: Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș, Tășnad, Ardud, Medieșu Aurit, Valea Vinului Cluster, Bârsău, Micula, Turulung, Halmeu, Turț, Tarna Mare, Târșolț, Cămârzana, Batarci și Orașu Nou. În total vor fi așezate 448,20 km de rețea de canalizare și 133 km de conducte sub presiune. Două stații de tratare a apelor uzate vor fi extinse și trei noi construite, împreună cu 301 stații de pompare a apelor uzate.
  Investiția proiectului se ridică la 716 EUR pe cap de locuitor pentru infrastructura de alimentare cu apă și la 1 802 EUR pe cap de locuitor pentru infrastructura de apă uzată. Investiții totale și finanțare UE Investiția totală pentru proiectul „Proiect regional pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare” este de 248 897 607 EUR (n.a. – nu de peste 165 de milioane de EUR cum am scris ieri). Fondul de coeziune al UE contribuie cu 165 450 961 EUR prin programul operațional „Infrastructură mare”. Investiția se încadrează în prioritatea „Dezvoltarea infrastructurii de mediu bazată pe o gestionare eficientă a resurselor”.
  Din documentele Comisiei Eoropene vă mai putem informa că Parlamentul European a adoptat oficial „Directiva revizuită privind apa potabilă”. Directiva a intrat în vigoare în 12 ianuarie 2021, iar statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a o transpune în legislația națională. Prezentarea generală a Directivei privind apa potabilă (Directiva 98/83 / CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman) se referă la calitatea apei destinate consumului uman. Obiectivul său este de a proteja sănătatea umană de efectele negative ale oricărei contaminări a apei destinate consumului uman, asigurându-se că este sănătoasă și curată.
  Directiva a stabilit standardele esențiale de calitate la nivelul UE. Un total de 48 de parametri microbiologici, chimici și indicatori trebuie monitorizați și testați periodic. În general, orientările Organizației Mondiale a Sănătății pentru apa potabilă și avizul Comitetului consultativ științific al Comisiei sunt utilizate ca bază științifică pentru standardele de calitate în apa potabilă.
  La traducerea Directivei privind apa potabilă în propria legislație națională, statele membre ale Uniunii Europene pot include cerințe suplimentare, de exemplu reglementează substanțele suplimentare relevante pe teritoriul lor sau stabilesc standarde mai înalte. Cu toate acestea, statelor membre nu li se permite să stabilească standarde mai scăzute, deoarece nivelul de protecție a sănătății umane ar trebui să fie același în întreaga Uniune Europeană.
  Statele membre pot, pentru o perioadă limitată, să se abată de la standardele de calitate chimică specificate în directivă. Acest proces se numește „derogare”. Se pot acorda derogări, cu condiția să nu constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană și cu condiția ca aprovizionarea cu apă destinată consumului uman în zona în cauză să nu poată fi menținută prin alte mijloace rezonabile.
  Directiva impune, de asemenea, furnizarea de informații regulate consumatorilor. În plus, calitatea apei potabile trebuie raportată Comisiei Europene la fiecare trei ani. Domeniul de aplicare al raportării este stabilit în directivă. Comisia evaluează rezultatele monitorizării calității apei în raport cu standardele din Directiva privind apa potabilă și după fiecare ciclu de raportare produce un raport de sinteză, care rezumă calitatea apei potabile și îmbunătățirea acesteia la nivel european.

  Gruita Ienasoiu  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img