More


  ALERTĂ!!! SCLAVAGISM MODERN la Satu Mare

  - Advertisement -

  În cursul lunii martie 2021, inspectorii de muncă au efectuat 177 de controale, din care 94 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 83 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 188 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 251 măsuri pentru înlăturarea acestora.

   1. Control Relații de muncă

  Cu ocazia celor 94 controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna martie 2021 s-au aplicat în total 56 sancţiuni contravenţionale, din care 7 amenzi în valoare totală de 126.000 lei și 49 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 114 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

  Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 38 sancțiuni (7 amenzi în valoare totală de 126.000 lei și 31 avertismente) . Pentru folosirea muncii nedeclarate au fost sancționați 5 angajatori cu amenzi în sumă totală de 120.000 lei, iar pentru încălcarea altor prevederi ale Codului Muncii (art. 27 și art. 119)  au fost sancționați 2 angajatori cu amenzi însumând 6.000.

  Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 16 sancțiuni  (avertismente) și s-au dispus 17 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

  În cursul lunii martie au fost verificați agenții de mediere (selecție și plasare) a forței de muncă în străinătate, atât cei înregistrați conform art. 8 din Legea nr. 156/2000 la Inspectoratul teritorial de muncă, cât și alte societăți comerciale având înscris în actele constitutive  cod CAEN 7810 – activități de  selecție și plasăre a forței de muncă.

  2. Control securitate și sănătate în muncă

  În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 83 de controale în cursul lunii martie 2021, fiind constatate 132 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 132 sancțiuni contravenționale (11 amenzi în valoare totală de 59.500 lei și 121 avertismente). Au fost dispuse 137 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

  În cursul lunii martie au fost comunicate (de către angajatori) 10 evenimente (cercetate conform legii de către angajatori, dosarele de cercetare urmând a fi avizate de către I.T.M.).

  4. Evidența muncii

  În cursul lunii martie 2021 au fost eliberate 39 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM  și 6403  certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii și au fost eliberate (din arhiva instituției) 15 carnete de muncă rămase neridicate de către titularii acestora.

  5. Soluționarea petițiilor și solicitărilor de informații de interes public

  În cursul lunii martie 2021 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 20 de petiții și sesizări de la persoane fizice, precum și 104 solicitări de informații (în scris) comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.  Mai mult de 1/3 dintre petiții și solicitările de informații au fost adresate prin poșta electronică (e-mail) sau prin intermediul portalului extern (formularul electronic).  Reamintim persoanelor care doresc să adreseze sesizări sau reclamații (îndeosebi cu ajutorul internetului) faptul că potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, nr. 27/2002, petițiile anonime (sau cele în care nu sunt menționate datele de identificare ale petenților) nu se iau în considerare și se clasează.  Având în vedere măsurile de protecție împotriva riscurilor de expunere la COVID 19,  dar și operativitatea transmiterii petițiilor (precum și a răspunsurilor aferente), rugăm persoanele interesate să trimită petițiile prin poșta electronică (la adresa de e-mail: itmsatumare@itmsatumare.ro) sau prin intermediul formularului electronic pentru petiție, disponibil pe site-ul inspectoratului (www.itmsatumare.ro) .

  Recomandăm din nou atât angajatorilor și salariaților cât și altor persoane fizice sau juridice interesate, să acceseze și să consulte pe site-ul nostru (www.itmsatumare.ro) informații utile (Ghid privind desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu și/sau telemuncă,  Ghidul lucrătorului român în statele membre U.E., Registrul cu agenții de plasare a forței de muncă în străinătate înregistrați la I.T.M. Satu Mare,  ș.a.), precum și instrucțiunile privind utilizarea aplicației informatice REVISAL (descărcarea și instalarea celei mai noi versiuni – 6.0.8. – a aplicației  REVISAL), având în vedere faptul că după data de 21 martie 2020 transmiterea registrului poate fi efectuată numai pentru fișiere de tip ”rvs”  generate sau validate prin versiunile 6.0.7 / 6.0.8 ale aplicației REVISAL .  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img