More


  Proiectul ROHU-370 în curs de derulare.

  - Advertisement -

  Asociaţia Camera Meşteşugarilor (ACM) în calitate de partener, alături de liderul de proiect Camera de Comerț și Industrie din judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg – Ungaria şi Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare derulează proiectul ROHU-370 „Intensificarea cooperării dintre camere de comerţ şi meşteşuguri în vederea îmbunătățirii ocupării forței de muncă în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“.

  Implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră INTERREG V-A România – Ungaria și este finanțat de Uniunea Europeană, completat de co-finanțarea națională a celor două state membre participante în program – România și Ungaria și are un buget total de 1.413.969 euro, din care 1.201.873,65 euro prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). ACM beneficiază de 115.420 euro, din care 98.107 euro finanțare FEDR.

  ”Vreau să desfășurăm împreuna această activitate, probabil că o oră am putea să discutăm pe tema proiectului și pe tema promovării economice din județul Satu Mare, activitate cu care atât noi, cât și Camera de Comerț și Industria Agriculturii din Satu Mare și de asemenea și liderul de proiect, Camera de Comerț și Industrie din Nyiregyhaza are ca principal obiect de activitate promovarea economiei din județele noastre” declară Josef Holzi, senior expert.

  Derularea proiectului se face în perioada 01.02.2020-31.01.2022.

  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere, ca rezultat al intensificării relațiilor de cooperare dintre organizaţii prin realizarea unor activități comune şi stabilirea de noi contacte în domeniul economic.

  ACM promovează relaţiile de colaborare dintre cele două judeţe privind flexibilizarea forţei de muncă, dezvoltarea de relaţii durabile şi de susţinere a dezvoltării economice prin contacte directe, schimburi economice şi colaborări în procesul de producţie.

  În cadrul proiectului, asociația și-a îmbunătățit infrastructura și dotările în scopul optimizării condiţiilor de muncă şi inclusiv pentru protecţia mediului. ACM și-a amenajat două săli de consultanță și formare profesională, a înlocuit ușile și geamurile exterioare. Totodată, și-a dotat sediul cu mobilier și tehnică de calcul moderne.

  „Cu colegii noștri de la Nyiregyhaza colaborarea și oficială și formală, datează încă din anul 1891. De când au fost pornite finanțările, mereu am avut câte un proiect mai micuț pe care l-am avut împreună, în interesul interprinzătorilor sătmăreni. Acesta este primul proiect care ne-a dat și nouă speranțe că vom reuși șă renovăm o cladire exact așa cum s-a întâmplat aici.”

  Scopul principal al proiectului se atinge prin participarea specialiștilor din cadrul asociației la activitățile comune pentru cercetarea pieții muncii și orientare în carieră, dar mai ales prin organizarea a 4 cursuri cu câte 10 cursanți în domeniile identificate după cercetarea pieții. Pentru pregătirea profesională a grupului țintă se va organiza un eveniment de meserii și orientare în carieră. În cadrul proiectului se va organiza un turneu de studiu şi schimb de experienţă ”Plato” pentru antreprenorii ce participă la sesiunile de formare cu scopul de a promova iniţiative privind piaţa forţei de muncă.

  Meseriile propuse pentru cursuri în cadrul proiectului sunt următoarele: automatizarea locuințelor, electricieni, terapeuți fizici, instalatori, stivuitoriști și excavatoriști. În această direcție, ACM continuă cercetarea cu privire la necesitățile pieței de muncă prin aplicarea de chestionare, urmând să fie anunțat rezultatul în cel mai scurt timp.

  ”Împreună suntem mai puternici decât fiecare în parte și în colaborare cu cei doi parteneri ai noștri, într-adevăr realizăm, sperăm în lucruri frumoase și care vor ramâne în timp. Din punct de vedere al Asociației Camera Meșteșugarilor, în cadrul proiectului, trebuie să distingem trei etape. O primă etapă ar fi cea a investițiilor, o a doua etapă ar fi acele cursuri de formare profesională și cea de a treia etapă în cadrul proiectului ar fi proiectul PLATON ” afirmă consilierul juridic Ioan Fabian

  Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanţării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniţei şi care necesită o abordare comună, precum şi soluţii inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád-Csanád pe partea ungară a acesteia.

   

     ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img