More

  Incredibil! Directorul ITM Cristian Sasu se vrea secretarul Prefecturii Satu Mare?!?

  Pe surse demne de încredere din anturajul directorului ITM Cristian Sasu am aflat că, după dezvăluirile despre faptele penale, abuzurile, ilegalitățile făcute și prezentate în Gazeta de Nord-Vest, în presa centrală dar și premierului Florin Cîțu, se pare că acesta s-a resemnat cu gândul că va fi dat afară de la conducerea ITM Satu Mare.

  Dar ce să vezi … a ochit un post și mai bun pentru el, acum Cristian Sasu se vrea secretarul general al Prefecturii Satu Mare. Un post care l-ar face nabab pe viață și de unde și-ar putea și mai bine gestiona afacerile având în vedere că toate instituțiile deconcentrate cam depind de Prefectură, plus Poliția, Jandarmeria, ISU și toți primarii din județ ar fi la mâna lui deoarece în atribuții i-ar intra și sprijinirea activității prefectului în exercitarea atribuțiilor privind verificarea legalității actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local și ale primarului, ar trebui să asigure secretariatul comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei județene, să îndrume secretarii generali ai unităților administrativ-teritoriale.
  Acesta se laudă în grupul de prieteni că pentru a ajunge secretarul general al Prefecturii are sprijinul necondiționat al unui deputat UDMR Satu Mare și că acesta i-ar fi dator pentru că l-ar fi ajutat în unele proiecte.

  Ce înseamnă și ce atribuții are secretarul general al Prefecturii?
  Pentru a stabili clar ce trebuie să facă cei care vor ocupa funcția de secretar general în cadrul prefecturilor, funcție introdusă în Codul administrativ în luna februarie, autoritățile au publicat, în Monitorul Oficial, o hotărâre a Guvernului. Documentul conține, în esență, o serie de măsuri pentru punerea efectivă în aplicare a modificărilor apărute de puțină vreme la Codul administrativ.

  În februarie, Codul administrativ (OUG 57/2019) a fost modificat prin OUG 4/2021, care, pe lângă trecerea funcțiilor prefecților și subprefecților din categoria înalților funcționari publici în cea a funcțiilor de demnitate publică, introduce în legislație și funcția de secretar general al instituției prefectului.

  În acest context, prin HG 66/2021, ce a apărut în Monitorul Oficial 202, sunt stabilite atribuțiile exacte ale secretarului general din prefecturi. Concret, potrivit actului normativ, acesta va trebui să:

  -asigure stabilitatea funcţionării instituţiei prefectului, continuitatea conducerii şi să realizeze legăturile funcţionale între compartimentele instituţiei prefectului;

  – coordoneze structura/ structurile de specialitate prin care se realizează atribuțiile privind verificarea legalității actelor de către prefect;

  – elaboreze proiectul regulamentului de organizare și funcționare a instituției prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;

  – asigure transmiterea către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;

  – monitorizeze primirea, distribuirea corespondenței și să urmărească soluționarea acesteia în termenul legal;

  – elaboreze studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;

  – asigure transmiterea ordinelor prefectului cu caracter normativ către ministerul care coordonează instituția prefectului și publicarea în monitorul oficial local al județului ori al municipiului București, precum și pe pagina de internet a instituției prefectului;

  – îndrume secretarii generali ai unităților administrativ-teritoriale și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;

  – gestioneze și să urmărească îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;

  – urmărească modul de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituției prefectului;

  – înainteze către prefect propunerile cu privire la organizarea și desfășurarea circuitului legal al lucrărilor, să facă informarea documentară, primirea și soluționarea petițiilor, precum și arhivarea documentelor;

  – aprobe eliberarea de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituției prefectului, cu excepția celor care conțin informații clasificate;

  – asigure secretariatul comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei județene;

  – urmărească îndeplinirea măsurilor dispuse de prefect;

  – îndeplinească și alte atribuții prevăzute de lege sau sarcini date de către prefect.

  Cum poți să ajungi secretar general al Prefecturii?
  Din aceeași sursă apropiată lui Cristian Sasu am aflat și cum vrea din nou să profite de funcția de inspector șef al ITM, funcție care i-a adus de-a lungul vremii atâtea beneficii. Cum? Simplu! Acesta încearcă să își obțină detașarea de la ITM la Prefectură înainte de a fi dat afară de la ITM, ca până la scoaterea la concurs a postului de secretar general al Prefecturii să aibă timp să își “rezolve” examenul. El i-a spus sursei noastre că, odată aflat pe funcție, va face tot posibilul să își rezolve examenul. După aceasta, am căutat pe pagina Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cum poți să ajungi în postul de secretar al prefecturii și ce să vezi? Se pare că Cristian Sasu și-a pregătit bine pașii.

  “Până la ocuparea prin concurs național sau concurs de promovare a funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului, în condițiile prevăzute de art. 394 alin. (2) lit. a) și b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sau până la ocuparea acestora prin mobilitate (funcționari publici numiți prin concurs într-o funcție publică din categoria înalților funcționari publici de secretar general, secretar general adjunct, inspector guvernamental, prefect* sau subprefect*- cf. art 503) sau redistribuire (cf. art. 394, alin. (2) lit. e),

  Funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului pot fi exercitate cu caracter temporar, după cum urmează:

  I. Dacă funcționarul public propus să exercite cu caracter temporar funcția de secretar general al Instituției Prefectului ocupă o funcție publică în cadrul aceleiași prefecturi, fiind personal pre-existent al instituției sau devenind angajat al instituției prin ocuparea prealabilă a unui post vacant sau temporar vacant (prin concurs, detașare sau transfer). În acest caz, de pe funcția de bază se va primi exercitare temporară- se vor aplica dispozițiile art. 509 alin. (3) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, funcționarul public propus trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  II. Dacă funcționarul public propus să exercite cu caracter temporar funcția de secretar general al Instituției Prefectului ocupă o funcție publică în cadrul altei autorități sau instituții publice (se vor aplica dispozițiile art. 505 alin. (5) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare). Astfel, funcționarul public propus trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  – este numit într-o funcție publică de clasa I;

  – îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice, respectiv este absolvent de studii superioare juridice, administrative sau ştiinţe politice și absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

  – are cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

  – să nu aibă o sancţiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, în condiţiile legii.

  – este numit într-o funcție publică de clasa I;

  – îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice, respectiv este absolvent de studii superioare juridice, administrative sau ştiinţe politice și absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

  – are cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

  – să nu aibă o sancţiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, în condiţiile legii;

  – îndeplinește condițiile specifice necesare ocupării funcţiei publice, respectiv să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar;

  – alte condiții specifice prevăzute în fișa postului, după caz.

  Recomandare pentru implementarea soluțiilor legale mai sus menționate:

  În condițiile în care funcționarul public propus să exercite cu caracter temporar nu este absolvent de program de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici (certificat INA) ori nu a exercitat un mandat complet de parlamentar, este de preferat ca în cadrul Instituției Prefectului să existe cel puțin o funcție publică vacantă/temporar vacantă corespunzătoare în vederea aplicării uneia dintre modalitățile de modificare a raportului de serviciu, în funcție de situație ( deta-liere punct I), după cum urmează:

  – transfer pe o funcție publică vacantă, în condițiile prevăzute la art. 506 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

  – detașare pe o funcție publică vacantă sau temporar vacantă, în condițiile prevăzute la art. 505 alin. (4) și alin. (3)/alin. (6)/alin. (7) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare”, potrivit Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

  Așadar, nu ne rămâne decât să urmărim cu atenție ce se va întâmpla și dacă postul de secretar general al Prefecturii, care, de altfel, este un post cheie în județ, se va vinde ca grătarul de vită la taraba din târg sau totuși se vor face numiri serioase și profesioniste pe acest post.

  Cristian Stan

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE