More


  Proiect având ca scop prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor în derulare la Satu Mare

  - Advertisement -

  Proiectul “Decizi corecte și comportamente de risc” a fost inițiat de cãtre Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare Compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalitãții având ca scop prevenirea delincvenței juvenile și a victimizãrii minorilor, prioritate naționalã în domeniul prevenirii.

  Cu adresabilitate elevilor din ciclul gimnazial și liceal, proiectul își propune și creșterea calitãții modului de aplicare a activitãților și mãsurilor preventive printr-o informare cât mai corectã și dintr-o sursã acreditatã privind legislația care reglementeazã domeniul rãspunderii penale a minorilor.

  În acest context, vineri, 28 mai, ofițerul de poliție din structura prevenire împreunã cu avocatul liber profesionist Sorian Minodora s-au întâlnit cu elevii din clasa a VII-a A din cadrul Școlii Gimnaziale “Avram Iancu” Satu Mare, coordonatã de cãtre director Moldovan Iuliana.

  Reușita activitãții de informare cu caracter preventiv a fost asiguratã și de aportul cadrelor didactice participante, respectiv a dirigintei clasei și a profesoarei de științe sociale.

  Pornind de la anumite cazuri concrete de delincvențã juvenilã prezentate s-a adus în prim plan fenomenul complex al bullying-ului în mediul școlar, cu consecințele manifestãrii sale atât în sfera dezvoltãrii personale, cât și privind adaptarea la mediul școlar și conduita în societate.

  Aspectele aduse în discuție au fost diverse, pornind de la formele de manifestare a bullying-ului, la cauzele generatoare, la tipologia victimelor, conceptele de agresor, victimã și martor, modalitãțile de identificare, dar și de prevenire, de intervenție în cazul manifestãrii fenomenului, și au fost adaptate particularitãților de vârstã și individuale ale elevilor, folosindu-se și exemple concrete, dar și informații din reglementãrile legislative aferente .

  Cu trimitere la legislația care reglementeazã domeniul delincvenței juvenile, a rãspunderii penale a minorilor, doamna avocat a fãcut referire la Legea intratã în vigoare în anul 2018, privind manifestarea bullying-ului în mediul școlar.

  Care sunt modalitãțile de sancționare, mãsurile privative și neprivative de libertate care pot fi adoptate de cãtre instanța de judecatã, reglementãrile din Codul Penal cu tangențã la fenomenul bullying-ului au fost doar câteva informații juridice transmise elevilor într-o manierã interactivã, apelându-se la exemplificãri concrete din cazuistica instrumentatã de cãtre doamna avocat.

  Spotul documentar pe tema bullying-ului, prezentãrile power-point, dezbaterile și studiile de caz au fost câteva din strategiile folosite pentru atingerea obiectivelor sesiunii preventiv-informative, întâlnirea fiind apreciatã ca deosebit de eficientã de cãtre toți participanții.

  Prin intermediul acestei întâlniri s-a urmãrit atât transmiterea unor informații, cât și sensibilizarea elevilor participanți referitor la problematica bullying-ului în mediul școlar.
  Educația tinerei generații în spiritul corectitudinii, prevenirii tendințelor delincvente presupune implicarea mai multor instituții Școala, Familia, Poliția -, implicarea mai multor persoane cadre didactice, pãrinți, polițiști, avocați având ca principal deziderat formarea cetãțeanului responsabil de mâine.

     ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img