More


  Casa Meşteşugarilor- cu o istorie de peste un secol este una dintre cele mai impozante clădiri ale oraşului

  - Advertisement -

  Deşi este încadrată în Lista Monumentelor Istorice – L.M.I. 2010- la poziţia nr. 158, având codul SM-IIa-B-05246 şi este datată în sec. XIX, conform unor date istorice existente în presa vremii, clădirea a fost realizată in anul 1911, cu destinaţia iniţială de „Casa Mesteşugarilor”.

  Conform acestor surse „caracteristica vieţii economice a Sătmarului din perioada începutului de secol XX o reprezenta diversitatea de bresle şi asociaţii de meşteşugari. Împreună, aceştia constituiau o putere economică semnificativă, şi, în acelaşi timp, erau organizatorii a numeroase evenimente culturale şi de divertisment, evenimente considerate foarte atractive de către locuitorii urbei. În 1911, un număr mare de asociaţii meşteşugăreşti au decis construirea unui sediu comun, pentru a avea o locaţie adecvată pentru asemenea manifestaţii.

  A fost desemnat ca responsabil cu lucrările inginerul constructor Toaso Pal. Casa Mesteşugarilor, construită pe strada Ştefan cel Mare (Kazinci utca) în anul 1911 este o clădire în stil eclectic, având şi elemente decorative aparţinând stilului Secession. Datorită tipologiei spaţiilor interioare şi a organizării funcţionale, aceasta era adecvată pentru întâlniri, organizarea de cursuri de pregătire profesională a meşteşugarilor, dezbateri in scopuri educaţionale, activităţi culturale. Aici a funcţionat Cercul Tinerilor Artizani, precum şi Cercul de Lectură al Meştesugarilor. Salonul central al clădirii servea drept locaţie pentru organizarea de baluri şi ceaiuri dansante. Aici si-a proiectat Cinematograful Urania primul spectacol.

  Datorită faptului că terenul pe care s-a construit clădirea este fosta albie a râului Someş, terenul a necesitat o consolidare serioasă cu grinzi de dimensiuni mari.

  Este o clădire eclectică, cu motive decorative diverse dar armonioase. Ferestrele imense în arc de cerc de la etaj, încadrate de colonade ionice adosate faţadei, frontonul central al faţadei principale, flancat lateral de două turnuleţe, accentuează caracterul monumental al clădirii.

  În perioada interbelică, cladirea găzduia o viaţă culturală foarte activă. La dispoziţia publicului stăteau: o sală de spectacole, o sală de lectură şi o bibliotecă imensă. În sala de spectacol se ţineau concerte, dezbateri literare, baluri, ceaiuri dansante.. După bombardamentele care au afectat clădirea Teatrului de Nord, Casa Meşteşugarilor a găzduit şi spectacole de teatru.

  De-a lungul timpului clădirea a avut mai multe funcțiuni, fiind afectată de intervenții neadecvate, parazitare, subcompartimentări ulterioare, îndeosebi în perioada comunismului, ajungând astfel în stare avansată de degradare. Între deceniile 1960-1990, în sala mare de festivități a funcționat “Cinematograful Popular“, acesta dând o nouă identitate pentru o perioadă îndelungată.

  În urma refuncționalizării, clădirea și-a recăpătat funcțiunea originală, recreeându-se atmosfera de odinioară. Cele trei săli de festivități sunt destinate diverselor tipuri de activități ce adună publicul la evenimente culturale, conferințe, spectacole muzicale și de dans, expoziții etc. În cadrul proiectului s-au restaurat și pus în valoare majoritatea componentelor cu valoare artistică-istorică și arhitecturală identificate în urma cercetărilor și studiilor de specialitate, realizate din piatră naturală si artificială, metal, stucatură, lemn, picturi murale decorative și a vitraliului situat deaupra scării de onoare. Toate aceste intervenții au fost realizate de echipe specializate de restauratori, iar reabilitarea construcției a fost posibilă datorită obținerii de fonduri prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (HURO INVEST).

  Nicolae Ghișan  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img