More


  Cunoaşterea, trăirea şi mărturisirea credinţei creştine (44). Cele şapte Laude (2)

  - Advertisement -

  Cele şapte Laude reprezintă slujbe bisericeşti care se săvârşesc în toate zilele, la anumite ore, potrivit psalmistului: “De şapte ori pe zi Te-am lăudat (Doamne) pentru judecăţile dreptăţii Tale” (Psalmul 118; 164). Şapte este numărul darurilor Sfântului Duh (“duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul cunoştinţei şi al bunei-credinţe, duhul temerii de Dumnezeu”, Isaia XI; 2-3). Şapte este numărul Sfintelor Taine (Botez, Mirungere, Spovedanie, Împărtăşanie, Maslu, Cununie, Preoţie). Şapte e numărul care îmbrăţişează toate desăvârşirile, conform Fericitului Augustin.

  6. Vecernia
  De la Cina cea de Taină şi din seara arătării Domnului Iisus Hristos înviat în faţa ucenicilor Săi (“Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii – duminica –, şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă!”, Ioan XX; 19), a rămas în Biserică rânduiala unor rugăciuni de seară, dintre care cea dintâi este Vecernia.

  Vecernia ne aminteşte de: crearea lumii (Facere cap. I); căderea omului în păcat (Facere cap. III); vremea întunericului şi starea de păcat de dinainte de întruparea Fiului lui Dumnezeu; pronia sau purtarea de grijă a lui Dumnezeu manifestată faţă de făpturile Sale (Psalmul 103); descoperirile arhanghelului Gavriil făcute proroocului Daniel: “Şi pe când vorbeam în rugăciunea mea, iată un om, Gavriil, pe care l-am văzut în vedenia mea cea de la început, în zbor grăbit, s-a apropiat de mine pe la vremea jertfei de seară. Şi a venit şi mi-a grăit zicând: Daniele, chiar acum am sosit ca să-ţi deschid mintea. Când tu ai început să te rogi, poruncă mi-a fost dată şi eu am venit ca să-ţi vestesc, căci tu eşti un om iubit de Dumnezeu. Ia aminte la cuvânt şi înţelege vedenia!”, Daniel IX; 21-23; jertfa de seară şi rugăciunea proorocului David, care simbolizează starea omului îndepărtat de Dumnezeu, suspinul său şi strigătul său după ajutorul divin: “Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă; ia aminte la glasul rugăciunii mele, când strig către Tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta; ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară”, Psalmul 140; 1-2; vestirea, seara, a naşterii Sfântului Ioan Botezătorul: “Iar îngerul a zis către el: Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată şi Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-l vei numi Ioan”, Luca I; 13; instituirea Sfintei Taine a Împărtăşaniei la Cina cea de Taină: “Iar când s-a făcut seară, a şezut la masă cu cei doisprezece ucenici…Şi după ce au cântat laude, au ieşit la Muntele Măslinilor”, Matei XXVI; 20-30.

  În cadrul Vecerniei, prin cântări specifice, noi arătăm mângâierea şi bucuria izbăvirii din robia păcatului, care ne-au venit prin Iisus Hristos: “Lumină lină a sfintei slave, a Tatălui Ceresc…” (“Deci iarăşi le-a vorbit Iisus, zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii”, Ioan VIII; 12); “Acum, slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, Lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău, Israel” (Cântarea lui Simeon, Luca II; 29-32).

  7. Pavecerniţa (Dupăcinarea)
  Este slujba de după Vecernie şi de după cină, reprezentând o rugăciune de mulţumire către Domnul pentru ajutorul dat în munca de peste zi şi ca aducere aminte de moarte. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru încheierea zilei, cerându-I ocrotire şi somn binecuvântat, liniştit în cursul nopţii. Rânduiala Bisericii prevede “Pavecerniţa mare” (care cuprinde citiri din psalmi, cântări: “Cu noi este Dumnezeu…”, “Doamne al puterilor, fii cu noi…”, rugăciuni către Domnul nostru Iisus Hristos şi către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cerându-le să ne ierte “mulţimea păcatelor noastre”, să ne dăruiască odihnă sufletului şi trupului şi să ne păzească de “întunecatul somn al păcatului”) şi “Pavecerniţa mică” (care constituie o prescurtare a celei mari). Pavecerniţa se săvârşeşte, în special, în Postul Paştilor.

  Dintre cele şapte Laude, Miezonoptica, Ceasurile şi Pavecerniţa pot fi citite şi acasă de către orice creştin evlavios, dacă are cartea numită “Ceaslov”, iar celelalte se săvârşesc în sfânta biserică.

  Litia
  Unul dintre principalele motive care contribuie la slăbirea şi îmbolnăvirea omului este îmbuibarea (mâncarea în exces, peste măsură; neînfrânarea), care conduce la desfrânare. Biserica binecuvintează şi sfinţeşte mâncarea “simplă şi uşoară”, care, prin rugăciune, devine “dulce şi întăritoare”. Slujba în care cerem de la Dumnezeu, prin mijlocirea Sfinţilor, cele de trebuinţă şi binecuvântarea darurilor de pâine, grâu, vin şi untdelemn, se numeşte “Litie”.

  Putem vorbi despre o “Litie cu procesiune”, la o Cruce (Răstignire), cuprinzând rugăciuni pentru înmulţirea roadelor pământului şi pentru izbăvirea de boli, războaie şi de toate relele şi despre “Litia” care se săvârşeşte împreună cu Vecernia sau înaintea Utreniei, în biserică, cu rugăciuni pentru binecuvântarea, înmulţirea şi sfinţirea pâinilor, a grâului, a vinului şi a untdelemnului, aducându-ne aminte de săturarea celor cinci mii de bărbaţi, în pustie, prin înmulţirea celor cinci pâini şi a celor doi peşti (Ioan VI; 1-15). Vasul, pe care se aşează darurile ce urmează a fi binecuvântate, se numeşte “litier”.

  Doamne, dăruieşte-ne sănătate şi înţelepciune spre a cunoaşte, trăi şi mărturisi credinţa cea adevărată!

  Bibliografie: 1.“Biblia” sau “Sfânta Scriptură”, tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti. 2.“Catehism creştin ortodox”, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1990, pp. 110-112. 3.“Catehism ortodox”, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011, pp. 93-94.

  Preot dr. Cristian Boloş  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img