More


  Colegiul Național Mihai Eminescu în perioada interbelică. Cum era structurat anul școlar și care erau materiile școlare studiate de elevi

  - Advertisement -

  La mijloc de iulie 1919, când rănile provocate de război erau incă proaspete, la Satu Mare s-au deschis porțile unui lăcaș de cultură românească, care avea să pregătească zeci de generații, dând țării cadre valoroase ce s-au afirmat în toate domeniile vieții culturale, politice, economice. Primul director al liceului, Dr. Vasile Lohan, s-a preocupat îndeaproape de deschiderea cu succes a primului an școlar al unității, anul 1919-1920.

  Această sarcină a devenit o preocupare de căpetenie si s-a înfăptuit până la 2 octombrie 1919. Problema recrutării de profesori a fost grea în primii ani de activitate în liceu, dar pe urmă s-a normalizat. Direcțiunea a făcut apel la intelectualii de nădejde, mulți acceptând încadrarea pe postul de profesor. Astfel, în anul școlar 1919-1920 sunt încadrați 6 profesori titulari, 2 profesori practicanți și 12 profesori suplinitori, toți profesori cu studii superioare.

  La 5 octombrie 1919, într-un cadru festiv, a avut loc deschiderea primului an școlar al liceului “Mihai Eminescu”, școală cu limba de predare română. La solemnitatea deschiderii primului an școlar au participat autoritățile locale, civile și militare și un numeros public din rândul părinților. Ca un preambul, solemnitatea a început cu o slujbă religioasă, la sfârșitul căreia, fanfara militară a intonat imnul regal, iar directorul Dr. Vasile Lohan, într-o cuvântare însuflețită, a schițat programul de muncă. În anul școlar 1919-1920 tineretul român a pornit cu însuflețire la formarea viitorului națiunii. Ideile românismului au fost în permanență promovate, pentru a contribui la progresul țării. Școala pentru români primea valențe noi, fapt dovedit de înscrierea și frecventarea cursurilor liceale în Satu Mare de către tot mai mulți elevi.

  În primul an de activitate la liceu sunt înscriși 331 elevi din care 327 de etnie română, 1 german, 3 maghiari, iar pe confesiuni erau 254 greco-catolici, 72 ortodocși, 3 romano-catolici, 1 luteran, 1 izraelit. În consecință, liceul se poate mândri pe drept cuvânt că este românesc. Cursurile școlare au început la 6 octombrie 1919 și s-au încheiat la 5 iunie 1920, cu excepția clasei terminale (VIII), care a susținut examen de sfârșit de an și examen de maturitate. Din 19 candidați prezenți la examen, 17 au promovat și 2 au fost respinși. Primul director al liceului, Dr. Vasile Lohan, a condus liceul până la data de 16 mai 1920, iar după el conducerea instituției s-a încredințat provizoriu profesorului titular Francisc Groza, care până în 27 august 1920 și-a făcut datoria cu competență. De la această dată este numit ca director Dr. Eugen Seleș, care rămâne în această calitate până la 30 august 1940.
  În primii doi ani de școală au fost predate cursuri complementare de tranziție, dar începând cu anul școlar 1922-1923 intră în vigoare Legea învățământului din Regatul României, cu o nouă programă analitică. Se fac cursuri uniforme în toate liceele și celelalte tipuri de școli medii. În anul 1922 se unifică gimnaziul cu clasele inferioare de liceu. Limba latină se studiază începând cu clasa a III-a și se introduce studiul limbii franceze la toate clasele I-VIII.

  Totodată se introduce începând din clasa a II-a limba germană. În toate clasele gimnaziale și liceale se pune baza pe studierea limbilor moderne și studiul științelor naturii. Sunt puține preocupări pentru studiul culturii umaniste. Studiul limbii grecești este radiat din programă. Se introduc trimestrele și la finele fiecăruia se făcea clasificarea elevilor.

  În anul școlar 1923-1924 se introduce notarea de la 10 la 1, eliminându-se vechiul sistem de notare, și anume cel de la 1 la 5.

  Examenele de admitere aveau rol de a selecta și promova în cursul superior al liceului elemente capabile cu însușiri mai deosebite, vrednice de a absolvi cursul liceal în condiții normale. Examenele de admitere în clasa I constau din lucrări scrise la limba română și matematică, iar la clasele a V -a se susțin examene de limba română, istorie, geografie, franceză și matematică.

  Legea din 1925 prevedea că examenul de bacalaureat să se facă pe centre, cu profesori străini. Se țineau două sesiuni de examene: la 1 iunie și la 2 septembrie. Președintele comisiei de bacalaureat era numit dintre profesorii universitari.

  În anul 1928-1929 s-a emis o lege de reorganizare a învățământului mediu. Liceul de cultură generală a fost redus la șapte clase, organizat cu primele trei clase în cursul inferior iar clasele IV-VII constituiau cursul superior. Elevii clasei a III-a erau obligați să susțină examen de admitere în cursul superior. Acest sistem școlar bazat pe șapte clase n-a mai corespuns pentru volumul de cunoștințe ce trebuia predat și asimilat, fapt pentru care în anul școlar 1935-1936 se revine la durata studiilor de 8 ani.

  Nicolae Ghișan  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img