More


   Cum se poate obtine certificarea intreprinderilor sociale de inserție?

  - Advertisement -

   

  Conform legislației în vigoare, respectiv Legea nr.219/2015 privind economia socială, modificată și completată de OUG nr.33/2022, marca socială reprezintă o formă de certificare a întreprinderilor sociale de inserție și este alcătuită conform art.13 din Legea 219/2015 din:

  • Certificatul prin care se atestă statutul de intreprindere socială de inserție;
  • Un element de identitate vizuală, specific.Acesta se poate aplica fie pe produsele/lucrările realizate în cadrul firmei, fie pe documente, în cazul intreprinderilor care prestează servicii.

  Una dintre cele mai importante condiții ale acordării certificatului prin care se atestă statutul de intreprindere socială este de a respecta prevederile art.10 alin.(1) din Legea nr.219/2015 este ca cel puțin 30% din personalul angajat cu contract individual de muncă trebuie să aparțină grupului vulnerabil și timpul de lucru cumulat al  al acestor angajați, stabilit prin contractul individual de muncă, reprezintă cel puțin 30% din totalul timpului de lucru cumulat al tuturor angajaților.

  Marca socială se poate obține doar dacă s-a obținut și atestatul de intreprindere socială, fără acesta, certificatul nu poate fi acordat.

  După primirea atestatului, intreprinderea socială de inserție depune sau transmite către agențiile de ocupare a forței de muncă în a căror rază teritorială își are sediul, următoarele documente:

  • Situația personalului angajat cu contract individual de muncă.
  • Copie de pe contractele individuale de muncă ale persoanelor aparținând grupului vulnerabil;
  • Copie de pe documentele prin care se atestă apartenența la grupul vulnerabil.

  Marca socială se consideră acordată începând cu data emiterii certificatului. Certificatul se identifică prin serie, număr și data eliberării și se tipărește în format tipizat.

  Perioada pentru care certificarea se acordă este cea de 3 ani, iar pentru emiterea certificatului nu se percep taxe.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  panouri fotovoltaice satu mare