More  Program de calificare profesională a persoanelor private de libertate

  Conferinţa intermediară a proiectului “Program interregional integrat de calificare/recalificare profesională a persoanelor private de libertate” se va desfăşura mâine, de la ora 10.00, la Hotelul Dana II. În cadrul evenimentului vor fi prezentate atât rezultatele obţinute de la debutul proiectului, pe parcursul a 24 de luni de implementare, cât şi activităţile care vor fi demarate în perioada următoare.

  Beneficiarul proiectului este Penitenciarul Timişoara, iar parteneri în cadrul proiectului sunt Penitenciarul Botoşani, Penitenciarul Satu Mare, Fundaţia Şcoala de Afaceri şi Meserii Timişoara şi SC Medlife SA Bucureşti. Obiectivul principal al proiectului este facilitatea accesului pe piaţa forţei de muncă pentru un grup de 800 de persoane private de libertate din penitenciarele Timişoara, Botoşani şi Satu Mare, prin programe de calificare/recalificare profesională, teoretică şi practică, în domenii cu necesar ridicat de forţă de muncă. Activităţile proiectului au în vedere dobândirea de abilităţi comportamentale de către persoanele private de liberate, care să sporească şansele acestora de integrare socială şi pe piaţa muncii după eliberare.

  Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeşte în oameni”, Axa prioritară 6 – “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2. – “Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, ID POSDRU 96/6.2/S/61909.

  Florin Dura

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE