More  Taxa pe traficul greu ar putea fi amânată

  - Advertisement -

  trafic

  Consiliul Local al municipiului Satu Mare a aprobat în cursul lunii aprilie un regulament privind accesul pe raza municipiului a autovehiculelor cu masă mai mare de 3,5 tone. Regulamentul prevedea plata unor taxe care începeau de la 20 de lei/zi şi pot ajunge până la 1.800 lei/an, în funcţie de zonă şi capacitatea camioanelor. Deşi hotărârea urma să intre în vigoare de la 1 iunie, Consiliul Local ia în calcul revocarea hotărârii. Şi asta pentru că Serviciul juridic al Instituţiei Prefectului a constatat o serie de încălcări ale legislaţiei în vigoare. Cel mai probabil, va urma elaborarea unui nou proiect în acest sens, dar numai după obţinerea unui aviz favorabil din partea Poliţiei Rutiere.
  Prin adresa nr. 4672/21.05.2013, Instituţia Prefectului a adus la cunoştinţa Consiliului Local faptul că Hotărârea nr. 119/2013 privind instituirea unor taxe pentru maşinile de mare tonaj care tranzitează municipiul reşedinţă de judeţ este nelegală, solicitând Consiliului Local reanalizarea hotărârii pentru a evita atacarea acesteia în contencios administrativ. “Având în vedere că adoptarea H.C.L. nr. 119/2013 s-a făcut cu încălcarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2012 privind circulaţia pe drumurile publice (republicată, modificată şi completată) şi a O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (republicată, modificată şi completată). Ţinând seama de dispozițiile art. 36, 45 alin. (1) şi 115 din Legea nr. 215/2001/R/A, privind administraţia publică locală, supunem aprobării Consiliului Local Proiectul de hotărâre care are ca obiect „revocarea H.C.L. nr. 119/2013 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Satu Mare a autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Urmând a fi supusă aprobării Consiliului Local o nouă hotărâre după obţinerea avizului poliţiei rutiere”, se arată în expunerea de motive a Primăriei Satu Mare.
  Reamintim că în cursul lunii aprilie, Consiliul Local al municipiului Satu Mare a aprobat un regulament privind accesul pe raza municipiului a autovehiculelor cu masă mai mare de 3,5 tone. Regulamentul prevedea plata unor taxe care începeau de la 20 de lei/zi şi pot ajunge până la 1.800 lei/an, în funcţie de zonă şi capacitatea camioanelor. Preşedintele Comisiei de Circulaţie, viceprimarul Marcela Papici, a declarat că regulamentul s-a adoptat după mai multe negocieri cu transportatorii, după modelul celui din Oradea, scopul fiind de a impune respectarea unor norme atât în ce priveşte orarul de aprovizionare a magazinelor cât şi în privinţa traseelor. Conform aceleiaşi surse, s-a încercat protejarea locurilor de parcare, multe fiind blocate pe timp de zi de către cei care fac aprovizionare. Taxa urma să fie impusă din 1 iunie. În cazul nerespectării prevederilor erau prevăzute amenzi cuprinse între 100 şi 1.500 de lei.
  Ciprian Bâtea  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts