More  Aproape 190 de absolvenți din Sălaj au solicitat ajutor de șomaj

  ajofm

  Absolvenții promoţiei 2013, care nu au reuşit să-şi găsească un loc de muncă după terminarea studiilor, beneficiază de o indemnizaţie de şomaj în valoare de 250 de lei. Aceasta se acordă doar la cerere, timp de şase luni. În prezent, la AJOFM Sălaj, 189 de tineri absolvenţi şi-au depus cererea şi dosarul cu actele necesare pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj. Dintre aceştia, cei mai mulţi – 162 – sunt absolvenţi ai învăţământului liceal, 24 au studii elementare (opt clase), iar trei sunt absolvenţi de învăţământ superior.
  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj reaminteşte tuturor absolvenţilor promoţiei 2013, indiferent de forma de învăţământ finalizată, masteranzi, studii universitare sau studii liceale, că în termen de 60 de zile de la data absolvirii pot depune cerere pentru acordarea unei indemnizaţii de şomaj. Asta în situaţia în care după absolvire nu au reuşit să se angajeze.
  Potrivit AJOFM Sălaj, pentru absolvenţii de studii medii, calendarul publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale data absolvirii este 31 mai 2013, ceea ce înseamnă că termenul de depunere a cererii pentru acordarea indemnizaţiei este până la data de 30 iulie. Absolvenţii care vor să beneficieze de acest ajutor fiananciar trebuie să se înregistreze la agenţia teritorială unde este arondată localitatea de domiciliu cu un dosar care trebuie să cuprindă mai multe acte. Este vorba despre actul de identitate (în original şi copie), certificatul de naştere (în original şi copie), adeverinţa medicală (cu menţiunea ”apt de muncă” sau ”clinic sănătos”), adeverinţa de la Administraţia Financiară (cu veniturile realizate) şi actul de absolvire a formei de învăţământ (în original şi copie).
  Potrivit directorului executiv al AJOFM Sălaj, Ioan Ionel Mureșan, absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minim 16 ani, înregistraţi la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de angajare, egală cu valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării. În prezent valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 de lei.
  De asemenea, în cazul absolvenţilor cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei, cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Şi acest drept se solicită în termen de maxim 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.

  Iulian Duma

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE