More    Directorii de şcoli îşi pregătesc dosarele de evaluare

    Până la sfârșitul lunii august, toți directorii instituțiilor de învăţământ din județul Sălaj trebuie să își depună la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean (IȘJ) Sălaj, un dosar care să cuprindă fişa de autoevaluare şi raportul de analiză privind activitatea managerială în anul şcolar 2012-2013. Prof. Gheorghe Bancea, inspectorul școlar general al IȘJ Sălaj, a declarat că ”după depunerea acestor documente urmează perioada de evaluare şi de stabilire a punctajelor”.
    Pentru ”Foarte bine” directorii trebuie să obţină un punctaj cuprins între 86 şi 100 de puncte, în timp ce directorii care vor obţine un punctaj mai mic de 70 de puncte vor primi calificativul de ”Satisfăcător” sau ”Nesatisfăcător”. Cei nemulţumiţi vor avea la dispoziţie cinci zile pentru a depune contestaţii.
    De menționat faptul că în județul Sălaj, toţi directorii celor 104 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică sunt numiţi cu delegaţie. Niciun post de director nu este ocupat prin concurs, iar majoritatea mandatelor au expirat anul trecut. Ultimele concursuri au fost organizate în cursul anului 2008, iar valabilitatea unui mandat de director este pe o perioadă de patru ani.

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE