More  Prefectura inventariază problemele de fond funciar

  prefect
  Prefectura Satu Mare a început inventarierea problemelor de fond funciar din judeţ. În acest sens, lunar vor avea loc şedinţe de lucru privind inventarierea terenurilor în baza Legii 165/2013. Componenţa comisiilor cuprinde câte un reprezentant al Instituţiei Prefectului (cu rol de preşedinte), primarul unităţii administrativ-teritoriale, secretarul, un specialist în măsurători topografice din cadrul primăriei, un reprezentant al Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi, după caz, în funcţie de specificul localităţii, câte un reprezentant al Agenţiei Domeniilor Statului, Regiei Naţionale a Pădurilor, Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

  Principala atribuţie a acestor comisii va fi de identificare a terenurilor agricole, forestiere sau a izlazurilor aflate în domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale care pot face obiectul reconstituirii unor drepturi de proprietate. În urma activităţii acestor comisii va rezulta o situaţie exactă a terenurilor disponibile la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi a persoanelor cărora nu li s-a reconstituit încă dreptul de proprietate. Este foarte important ca autorităţile locale să declare toate terenurile disponibile şi să îşi dea tot concursul astfel încât demersul de rezolvare a problemei restituirilor, iniţiat de Parlament şi Guvern, să fie încheiat cu bine.
  Comisiile vor avea obligaţia ca în termen de maxim 180 de zile să predea situaţia finală la Oficiul Judeţean pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea înscrierii în baza de date la nivel naţional, conform prevederilor Legii 165/2013. “În data de 18 iulie, prefectul Eugeniu Avram a convocat în şedinţă de lucru membrii comisiilor locale pentru inventarierea terenurilor în baza Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. În cadrul şedinţei de lucru, prefectul a dorit să se asigure că membrii comisiilor locale şi-au însuşit atribuţiile prevăzute în lege, precum şi dacă au apărut unele aspecte cu caracter organizatoric pentru a fi rezolvate în mod unitar la nivelul judeţului. De asemenea, au fost dezbătute probleme tehnice care au fost analizate împreună cu reprezentanţii Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Satu Mare. Prefectul a menţionat că astfel de şedinţe de lucru vor fi organizate lunar pentru asigurarea bunei desfăşurări a inventarierii terenurilor de pe raza judeţului Satu Mare. Următoarea şedinţă de lucru a membrilor comisiilor locale pentru inventarierea terenurilor în baza Legii 165/2013 va avea loc în luna august”, se arată într-un comunicat de presă remis de Instituţia Prefectului.

  Ciprian Bâtea

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE