Munca la negru câştigă teren în judeţnegru

Sub pretextul că fug de un regim fiscal excesiv, tot mai mulţi angajatori optează pentru angajări fără forme legale. Cel puţin acest lucru reiese în urma controalelor efectuate de reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Satu Mare. Ca şi un fenomen extrem de interesant, dacă acum 10 – 12 ani, munca la negru era practicată asiduu de mulţi angajatori, din cauză că amenzile erau mici şi controalele, rare sau inexistente, în România anului 2013 lucrul fără forme legale pare că revine la proporţiile la care era în urmă cu un deceniu. Concret, datele ITM vobesc de la sine: în cursul lunii septembrie 2013 inspectorii de muncă din cadrul ITM au efectuat 209 controale, 96 în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă şi 113 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 364 sancţiuni contravenţionale, din care 162 sancţiuni în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă şi 202 sancţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. S-au aplicat amenzi în valoare totală de 217.900 lei, din care 124.900 lei pentru contravenţii în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă şi 93.000 lei pentru contravenţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Se lasă cu dosare penale
Pentru nerespectarea prevederilor Codului Muncii, inspectorii ITM au aplicat 82 sancţiuni, din care şapte sancţiuni contravenţionale pentru primirea la muncă fără forme legale de angajare. Concret, este vorba despre încălcarea prevederilor art. 16 alin.(1) referitoare la obligaţia încheierii contractelor individuale de muncă, anterior începerii activităţii. De asemenea, opt angajatori au fost depistaţi folosind munca nedeclarată, respectiv 17 persoane fără forme legale de angajare, din care opt femei şi un tânăr sub 18 ani. Inspectorii ITM au mai sancţionat şapte angajatori cu amenzi însumând 90.000 lei, iar pentru un angajator depistat cu opt persoane fără forme legale de angajare au fost sesizate organele de cercetare penală, conform prevederilor art. 264 alin.(3) din Codul Muncii şi ale art. 19 lit.(n) din Legea nr. 108/1999 republicată.
Pentru nerespectarea altor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate o amendă în valoare de 300 lei, respectiv pentru nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe economie, şi 74 avertismente pentru nerespectarea dispoziţiilor privind acordarea repaosului săptămânal, nerespectarea dispoziţiilor legale privind munca de noapte, neîndeplinirea obligaţiei de a înmâna salariatului, anterior începerii activităţii, un exemplar al contractului individual de muncă, încălcarea obligaţiei privind examenul medical la angajare şi încălcarea obligaţiei privind conducerea unei evidenţe clare şi corecte a orelor lucrate de salariaţi  şi prezentarea la control a acestei evidenţe la solicitarea inspectorului de muncă.

ITM sfidat de angajatori
Inspectorii ITM nu se pot impune întotdeauna, existând cazuri în care firmele avertizate refuză cu desăvârşire să se conformeze. Aşa se face că pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii au fost sancţionaţi opt angajatori, din care şase pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă şi două pentru nerespectarea obligaţiei de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, în termenul stabilit de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate, necesare controlului ori cercetării evenimentelor.
Pentru încălcarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor au fost sancţionaţi 43 de angajatori, fiind acordate 63 de sancţiuni, din care 17 amenzi în valoare totală de 24.600 lei, şi 46 avertismente, fiind dispuse 65 de măsuri pentru înlăturarea deficienţelor constatate cu privire la întocmirea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

Nereguli la transportatori
În anul 2013 Inspecţia Muncii derulează Campania Naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale, privind securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor, respectarea timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto. Astfel, în cursul lunii septembrie 2013 au fost controlaţi 14 angajatori din domeniul transporturilor rutiere, având la data controlului 332 salariaţi. Au fost constatate 22 deficienţe, inspectorii de muncă dispunând 22 măsuri scrise pentru remedierea acestora şi au fost aplicate 22 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 13.000 lei.

Angajaţii primăriilor, băgaţi în şedinţă
Inspecţia Muncii a iniţiat în perioada 17 iulie – 14 octombrie 2013 o Campanie Naţională de informare şi conştientizare a autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la reglementările legale în vigoare în domeniul relaţiilor de muncă şi al sănătăţii şi securităţii în muncă. Oficialii ITM spun că necesitatea organizării acestei campanii este determinată de complexitatea legislaţiei care reglementează raporturile de muncă şi modificările legislative în acest domeniu, precum şi de problemele şi deficienţele constatate cu ocazia controalelor la această categorie de angajatori, probleme datorate fie insuficientei cunoaşteri a legislaţiei muncii, dar şi unei interpretări eronate sau neunitare a actelor normative aplicabile. La sesiunile de informare şi conştientizare organizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare, în cooperare cu Instituţia Prefectului, în lunile august şi septembrie au participat reprezentanţi din 43 de primării din judeţ. La încheierea fiecărei sesiuni participanţii au completat chestionare de evaluare privind respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniul de competenţă.

Zeci de sesizări lunar, multe anonime
În cursul lunii septembrie s-au înregistrat la ITM Satu Mare un număr de 26 de sesizări şi reclamaţii de la salariaţi. Aspectele cele mai frecvent semnalate în petiţiile salariaţilor se referă la raporturile de muncă, neplata sau întârzieri la plata unor drepturi salariale şi indemnizaţii de asigurări sociale, desfacerea contractului individual de muncă, încălcări ale dispoziţiilor legale privind munca suplimentară, neeliberarea carnetelor de muncă sau a unor adeverinţe privind perioada lucrată în baza contractului individual de muncă. “Rugăm persoanele care prestează munca în subordinea unor angajatori şi nu au semnat un contract individual de muncă în formă scrisă (şi nu au primit un exemplar al contractului individual de muncă) să ne semnaleze în timp util (când încă prestează munca şi pot fi găsiţi muncind), şi nu ulterior, după încetarea activităţii sau părăsirea locului de muncă respectiv. Astfel, inspectorul de muncă va dispune măsuri pentru întocmirea (încheierea) contractului individual de muncă în formă scrisă şi înmânarea unui exemplar către salariat. Întrucât în ultima vreme multe sesizări şi reclamaţii sunt anonime, reamintim tuturor celor interesaţi că, potrivit prevederilor Legii nr. 108/1999 (republicată) pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, inspectorii de muncă sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea oricărei sesizări sau reclamaţii şi să nu divulge angajatorului sau reprezentanţilor acestuia faptul că inspecţia are loc în urma unei reclamaţii. De altfel, potrivit prevederilor art. 7 din Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea de soluţionare a petiţiilor, anonimele nu se iau în considerare şi se clasează”, susţin oficialii Inspectoratului Teritorial de Muncă.

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts