More


  Sălajul continuă să fie pe primul loc în Regiunea NV în ceea ce privește șomajul

  - Advertisement -

  somaj

  Conform directorului executiv al AJOFM Sălaj, Ioan Ionel Mureșan, la sfârşitul lunii septembrie 2013 rata şomajului înregistrat la nivelul judeţului Sălaj a fost de 4.91%, mai mică cu 0,44 pp decât rata înregistrată în luna august, şi cu 0.69 pp mai mică decât rata înregistrată în luna septembrie 2012. Numărul total al şomerilor înregistraţi la finele lunii a fost de 5156, în scădere cu 463 persoane faţă de luna precedentă.

  Din totalul şomerilor înregistraţi, 2208 sunt şomeri indemnizaţi, numărul lor fiind în creştere cu 120 persoane faţă de luna august, în timp ce numărul şomerilor care nu beneficiază de indemnizaţie a scăzut de la 3531 la 2948 , fiind mai mic cu 583 persoane decât în luna precedentă. Creşterea numărului şomerilor indemnizaţi se datorează, în principal solicitării de către absolvenţii aflaţi în căutare de loc de muncă, a indemnizaţiei de şomaj.

  Ponderea şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor este de 57,2%, a şomerilor indemnizaţi este 42,8%, iar ponderea femeilor în numărul total de şomeri este de 44,7 %. La nivel naţional rata şomajului a înregistrat valoarea de 4.86%, (rata şomaj feminin – 4,48%, rata şomaj masculin – 5,20%), cea mai mare rată a şomajului a fost înregistrată în judeţul Teleorman – 10,28% iar cea mai mică înregistrându-se în judeţul Ilfov – 1,55%, judeţul Sălaj situându-se pe locul 16.

  Analizând situaţia şomajului pe regiuni de dezvoltare, în regiunea Nord-Vest rata şomajului a înregistrat valoare de 3,73%, în timp ce în celelalte regiuni a înregistrat următoarele valori: Bucureşti – 2,01%, Centru – 5,06%, Nord Est – 5,69%, Sud – 6,82%, Sud Est – 5,58%, Sud Vest -6,76% şi Vest 3,41%.

  În regiunea de Nord Vest, cea mai mică rată a şomajului a fost înregistrată în judeţul Bihor (3,27) urmată de judeţele Cluj (3,38), Maramures (3,52),  Satu Mare (4,22), Bistriţa Năsăud (4,44) şi Sălaj (4,91).

  Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional constituie ponderea cea mai mare a persoanelor care se adresează agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în vederea găsirii şi ocupării unui loc de muncă, aceasta fiind de 62,8 %. Şomerii cu nivel de instruire liceal şi post-liceal reprezintă 29,2%, iar cei cu studii universitare 8%.

  Din punct de vedere al structurii şomerilor pe grupe de vârstă, reprezentative sunt ponderile pentru grupa de vârstă cuprinsă între 40-50 de ani(25,1%) şi categoria tinerilor sub 25 de ani (25)%, urmată de a celor cu vârsta cuprinsă între 30-40 ani(21,9%), a celor cu vârsta de peste 50 de ani(20,8%) şi a persoanelor între 25 şi 30 ani(7,2) iar în funcţie de mediul de provenienţă 3487 şomeri au domiciliul în mediul rural, iar 1669 sunt cu domiciliul în mediul urban.

  În profil teritorial situaţia şomerilor este următoarea: ALOFM Zalău – 2286 persoane, ALOFM Jibou – 1410 persoane, ALOFM Şimleu Silvaniei -1460 persoane. Până la finalul lunii septembrie au solicitat înregistrarea ca persoane în căutare de loc de muncă un număr de 940 absolvenţi ai promoţiei 2013, din care 461 beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

  În funcţie de nivelul de educaţie situaţia absolvenţilor înregistraţi este:

  – absolvenţi ai nivelului primar, gimnazial şi profesional – 30

  – absolvenţi ai învăţământului liceal şi postliceal – 744

  – absolvenţi de studii universitare – 166

  În cursul lunii septembrie 2013, numărul total de şomeri intraţi în evidenţe a fost de 1027 persoane, repartizat astfel:

  – 433 persoane înregistrate ca şomeri indemnizaţi;

  – 594 persoane înregistrate ca şomeri neindemnizaţi.

  În perioada supusă analizei au ieşit din evidenţele agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă un număr total de 1490 şomeri, astfel:

  -prin încadrare în muncă – 199 persoane;

  -ca urmare a expirării perioadei de indemnizaţie – 104 persoane;

  -ca urmare a suspendării, încetării indemnizaţiei de şomaj din diferite motive şi şomeri neindemnizaţi care nu au solicitat menţinerea cererii de loc de muncă – 1187 persoane.

  Iulian Duma  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img