More


  Unitățile de învățământ din Sălaj, luate la puricat de inspectorii școlari

  =

  Conform Graficului unic de monitorizare și control prin inspecția școlară, elaborat de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie 2013 se desfășoară trei inspecții școlare generale, în următoarele unități de învățământ: Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” din Zalău (inspector coordonator Bunta Ioan), Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Jibou (inspector coordonator Sărăcuț-Comănescu Teodor) și Școala Gimnazială „Traian Crețu” din Năpradea (inspector coordonator Păștean Camelia).

  Potrivit Articolului 10 din Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, scopul inspecției școlare generale îl constituie:

  a) Evaluarea și monitorizarea activităţii unităţii de învăţământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecţie;

  b) Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităţii de învăţământ preuniversitar cu legislaţia învăţământului în vigoare, cu politicile, strategiile şi proiectele naţionale în domeniul educaţiei şi cu nevoile individuale, comunitare, regionale şi naţionale în domeniul educaţiei;

  c) Consilierea şi sprijinirea unităţii de învăţământ preuniversitar şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi.

  Cele trei echipe de inspectori vor face aprecieri asupra următoarelor 7 arii tematice, respectiv domenii:

  1. Managementul şcolar, managementul calităţii,dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, materiale şi informationale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a egulamentelor;

  2. Modul de aplicare a curriculumului naţional, dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la decizia şcolii /în dezvoltare locală şi calitatea activităţilor extracurriculare realizate de personalul didactic şi unele categorii de personal didactic auxiliar ;

  3. Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/remediere, diferențiere a demersului educațional);

  4. Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare, raportat la standardele educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare)

  5. Modul în care unitatea de învăţământ sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor şi motivaţia acestora în învăţare (consiliere, orientare şcolară, asistenţa individualizată) respectândprincipiile educaţiei incluzive şi asigurarea egalităţii de şanse;

  6. Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu reprezentanții comunității locale;

  7. Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează unitatea de învăţământ.

  Raportul scris final va fi redactat de inspectorul coordonator al echipei de inspecție, va cuprinde aprecierile și recomandările inspectorilor pentru fiecare arie tematică și disciplină inspectată, precum și unul dintre calificativele acordate: Bine, Acceptabil, Slab. Acest raport va fi prezentat Consiliului de Administrație al unității de învățământ, în termen de cel mult 3 săptămâni de la finalizarea activității de inspecție. După cel mult două săptămâni de la primirea raportului de inspecție, conducerea școlii va elabora un plan de îmbunătățire a activității, ținând cont de recomandările făcute în raport, și îl va trimite spre aprobare inspectorului coordonator care poate face observații în legătură cu acesta, observații de care unitatea de învățământ are obligația să țină cont.

  Iulian Duma  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img