More


  Anul Nou aduce modificarea Codului Fiscal

  =

  Codul Fiscal valabil de la 1 ianuarie 2014 aduce o serie de modificări privind impozitarea profitului, veniturilor şi microîntreprinderilor, TVA, accize, construcţii speciale şi redevenţe. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea a publicat pe pagina de web a instituţiei seria de modificări şi completări aduse Codului Fiscal, pe care le-a prezentat în sinteză.

  Impozitul pe profit
  Actul normativ prevede scutirea câştigurilor de capital, prin:
  – scutirea veniturilor din dividende primite de la persoane juridice din state terţe cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri;
  – scutirea câştigurilor de capital realizate de contribuabili din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare;
  – scutirea veniturilor obţinute de o persoană juridică română din lichidarea unei alte persoane juridice.
  Aceste scutiri se acordă în condiţiile în care contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare.
  Au fost introduse, respectiv modificate, şi prevederile referitoare la:
  – scutirea de impozit a dividendelor primite de o persoană juridică română de la altă persoană juridică română;
  – scutirea de impozit a dividendelor primite de o persoană juridică română de la altă persoană juridică străină situată într-un stat membru;
  – neimpozitarea dividendelor distribuite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române.
  De asemenea, noul act normativ prevede:
  – condiţiile de schimbare a anului fiscal pentru contribuabilii care solicită modificarea exerciţiului financiar, potrivit art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
  – revizuirea regimului fiscal aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea, în sensul reportării sumelor care rămân nededuse în anul fiscal, întrucât depăşesc limita minimă care se scade din impozitul pe profit, 3 la mie din cifra de afaceri dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit, în următorii 7 ani consecutivi;
  – veniturile impozitate în străinătate, incluse în profitul impozabil atribuibil sediului permanent din Romania al unei persoane juridice din alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat din Spaţiul Economic European, vor beneficia de avantajul fiscal al creditului fiscal extern acordat unei persoane juridice române, indiferent dacă convenţia de evitare a dublei impuneri aplicabilă încheiată între România şi statul sursă a veniturilor prevede sau nu în mod explicit acest avantaj fiscal în favoarea sediului permanent.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img