More


  Maestre Teodor Curpaş, să ne trăiţi întru mulţi ani fericiţi, cu rodnice trăiri pământene!

  - Advertisement -

  La ceas aniversar istoric, personalitatea complexă şi armonioasă a profesorului, poetului, scriitorului şi realizatorului de emisiuni tv Teodor Curpaş se înscrie cu litere de aur în cartea cea mare a oamenilor de cultură sătmăreni. Măreţia universului său interior nu o putem descifra pe deplin dintr-o discuţie simplă, cu domnia sa, la o cafea sau la vreo agapă literară sau culturală. În spaţiul public, acest minunat cavaler de onoare al Sătmarului se-arată îmbrăcat într-o armură imaginară, menită să-i protejeze stările sale interioare de mare sensibilitate: artistică, literară, patriotică, altruistă… dominată de un umanism debordant, dar şi de o exigenţă blândă benefică pentru semeni.
  Maestrul Teodor Curpaş face parte din categoria sătmărenilor care pun un accent aparte pe virtuţile morale ale omului, indiferent de poziţia socială. Domnia sa a ştiut şi ştie să identifice calităţile native ale unui interlocutor, indiferent dacă acesta se situează în zona reală sau umană a talantului dăruit de bunul Dumnezeu. Fără niciun fel de pretenţii, maestrul Teodor Curpaş susţine şi încurajează în continuare, cu recomandări profesionale alese, pe foarte mulţi sătmăreni, care astăzi se bucură de împlinirile dăruite de aurul înţelepciunii culturii sale. Au fost situaţii dificile în care s-au aflat mulţi sătmăreni, aflaţi pe tărâmul Disperării, care au fost „consiliaţi” de maestrul Teodor Curpaş. Numai cei care au ajuns „la o răscruce de drumuri” în viaţă pot să confirme că soluţiile oferite, cu generozitate de profesorul Teodor Curpaş, au fost ca un „medicament” miraculos pentru evoluţia lor ulterioară în familie şi societate.
  Onoarea, cinstea, cultura şi credinţa în valorile morale creştine sunt câteva din valorile esenţiale, practice, care rezidă din strategia de luptă cu viaţa, implementată în adâncul fiinţei sale profund umaniste. Maestrul Teodor Curpaş nu face „rabat” de la cunoştinţele sale, care înmagazinează în ele caracteristicile evidente ale unui mare om de cultură, pe care le „pune la bătaie” , fără vamă, în momentele când remarcă: anomaliile vremurilor, talentul, faptele oamenilor de bună credinţă sau problemele din sufletele celor urgisiţi de imprevizibile drame cotidiene. În preajma sa, grijile zilnice se transformă în lumina speranţei „de mai bine” , în perspective optimiste dominate de soluţii pertinente, care-ţi conferă inegalabila „ siguranţă a zilei de mâine” şi a liniştii interioare.
  Adevăratul portret interior al poetului şi scriitorului Teodor Curpaş îl putem descifra şi percepe cu mintea noastră numai dacă vom avea curiozitatea să citim creaţiile sale poetice şi scriitoriceşti. În opera sa, vom regăsi faţetele trăirilor interioare, reflexiile şi ipostazele trăirilor umane. Opera sa înmagazinează un dramatism de fină substanţă, în care alternează stările trăirilor virtuale cu cele petrecute aievea de-a lungul vieţii. Lumea poetică a poetului Teodor Curpaş este cuprinsă de fascinaţia unor descoperiri inedite sau reale, din viaţa umană, surprinse şi imortalizate prin mijloace literare adecvate, alese cu multă migală artistică. Ne regăsim în multe din creaţiile sale poetice. Atunci sufletul nostru vibrează la unison cu cel al poetului Teodor Curpaş, iar sistemele sale de referinţă, care poartă amprenta unor bijuterii literare inestimabile, devin modele pentru şlefuirea noastră spirituală.
  La mulţi ani ! cu sănătate şi împliniri nestăvilite dăruite Desăvârşirii fiinţei nobile din interiorul dv., maestre Teodor Curpaş! Bunul Dumnezeu să vă hărăzească mulţi ani de acum încolo… pentru ca mantia albă a personalităţii şi creaţiei literare să strălucească necontenit pentru luminarea celor care încă mai trăiesc în Întunericul neştiinţei, indiferenţei şi răutăţii. La mulţi ani! cu multe mulţumiri pentru bunătatea inteligenţei părinteşti, cavalereşti, pe care o dăruiţi semenilor dv. din Sătmar, indiferent de culoare politică sau limba vorbită, cu gândul că într-o bună zi omul va îmbrăţişa doar valorile pozitive morale ale evoluţiei sale prin timp şi spaţiu. Liniştea şi bucuriile să vă domine sărbătorirea zilei de naştere de acum şi cele care vor urma… întru mulţi, mulţi ani fericiţi cu rodnice trăiri pământene.

  Dumitru Ţimerman  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img