More    Promovarea tinerilor cu risc pe piața muncii

    Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare promovează tinerii marginalizați social prin acompaniament social personalizat, activități de informare și promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare socială în rândul angajatorilor și subvenționarea locurilor de muncă. Acompaniamentul social personalizat se realizează in baza unui contract de solidaritate, și constituie un ansamblu de servicii care se acordă în mod gratuit și constau în informare și consiliere profesională, medierea muncii plasarea în muncă. Contractul de solidaritate se încheie între agenția de ocupare teritorială și tânăr pe o durată până la trei ani, dar nu mai puțin de un an, în condițiile în care la data încheierii contractului de solidaritate tânărul nu a împlinit vârsta de 26 de ani. Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, și care beneficiază de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate, numiți angajatori de inserție, beneficiază lunar pentru fiecare persoană angajată din această categorie de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referință(500 lei), în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate. Nu primesc aceste sume angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate.

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE