More  Tinerii pot încheia un contract de ucenicie la locul de muncă

  ucenicie

  În conformitate cu prevederile Codului Muncii, ucenicia la locul de muncă se efectuează în baza unui contract de ucenicie, care reprezintă contractul individual de muncă de tip particular în baza căruia: angajatorul se obligă ca, în afara plății salariului, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate și ucenicul se obligă să se formeze profesional și să muncească în subordinea angajatorului respectiv.

  Ucenicia la locul  de muncă
  Ucenicia la locul de muncă se adresează persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani care din voință proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obținerii unei calificări. Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului în toate condițiile necesare formării profesionale.

  Durata contractului
  Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul fără a putea fi mai mică de: -12 luni pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1; -24 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2; – 36 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3.

  Salariul pe baza contractului de ucenicie
  Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țara în vigoare. Angajatorul care încheie un contract de ucenicie pe perioada derulării acestuia, poate solicita și beneficiază, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

  Agenții economici care doresc să încheie contracte de ucenicie se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, strada Ion Ghica, nr. 36, telefon: 0261 770 237.

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE