More  Prime de încadrare pentru șomeri

  - Advertisement -

  Persoanele înregistrate ca și șomeri la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii într-o localitate situate la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședința pot beneficia de primă de  încadrare  neimpozabilă conform art.74 din Legea 76/2002 cu modificările și completările ulterioare.

  bani-lei-bancnote-1

  Cuantumul primei de încadrare se calculează la 0,5lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proportional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă.

  Prima de încadrare se acordă la cerere , în termen de 30 de zile de la încadrarea în muncă. Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni.

  Prima de încadrare numită și primă de mobilitate se acordă persoanelor care au domiciliul și reședința în zonele prevăzute în Planul national de mobilitate, indiferent dacă localitatea  unde se încadrează în muncă este situate sau nu în zonele prevăzute în Planul national de mobilitate.

  Actele necesare pentru acordarea primei de încadrare sunt:

  • Cerere – anexa 11 la normele de aplicare;
  • Actul de identitate care să ateste domiciliul persoanei respective în original și copie;
  • Actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, sau dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, pe support de hârtie sau un format electronic cu semnătură electronica extinsă, bazată pe un certificate calificat;
  • Angajament – anexa 13 la normele de aplicare;
  • Declarație pe propria răspundere a angajatorului;
  • Declarație angajat;

     ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts