More


  Satu Mare, centrul răscoalei ungureşti de la 1848

  =

  În anul 1848 oraşul Satu Mare a devenit centrul răscoalei ungureşti din aceste locuri. Din Sătmar au plecat şase companii, unele ajungând să lupte la Arad împotriva sârbilor. Puterea maghiarilor a fost paralizată de mişcarea românilor din împrejurimile Sătmarului, care încă de la iscarea evenimentelor în primăvara lui 1848, îşi exprimaseră nemulţumirile.

  Mișcări de protest s-au înregistrat în localități aflate în apropierea Mădărasului, cum ar fi Sătmărelul de exemplu. Ungurii au susţinut că doi spioni veniţi în Ardeal de la Viena, sub masca de astronomi, fuseseră cei care-i îndemnaseră pe români la răscoală. Neîndoios însă, situația socială nu mai era suportabilă, căci nemulţumiri s-au manifestat atât în localităţi pur româneşti (Sătmărel, Racova, Homorodu de Mijloc, Cig etc.), mixte (Sanislău, Ciumeşti, Craidorolţ) dar şi în localităţi cu populaţie preponderent maghiară (Hodod, Bogdand).

  Tradiţia orală a unor localităţi aminteşte că unii săteni au fost duşi cu forţa şi înrolaţi în gărzile civile cetăţeneşti ungureşti, pentru paza şi liniştirea locuitorilor şi localităţilor. Amintim spre exemplu Sânmiclăuşul unde sătenii Teodor Neagu, Mihai Erdei şi Grigore Neagu au fost înrolaţi cu forţa.


  În 5 aprilie 1848 vicecomitele raporta Comitetului Provizoriu Ministerial că la Moftinu Mic şi Sătmărel ţărănimea nemulţumită intenţiona ocuparea pământurilor care i s-au luat cu ocazia separării pământurilor domneşti de cele urbariale. Pentru a preîntâmpina mişcările, la Carei se formase o gardă civilă ce număra la acea dată 775 de oameni. Tulburările încep și la Păuleşti şi Oar, localități aflate în apropiere de Mădăras. De notat ar fi și faptul că șvabii de pe domeniile contelui Károlyi refuză robotele.
  În 11 aprilie apare pentru prima dată consemnarea unor „aţâţători, răzvrătitori şi agitatori” care au acţionat în Sătmărel la 9 aprilie când populaţia s-a răzvrătit şi i-a atacat pe moşieri. Avocatul Buday Ignác (proprietar de moşie acolo)şi administratorul moşiei episcopale Günther János cer disperaţi vicecomitelui suprimarea răzvrătirii de către forţele comitatului într-o scrisoare expediată din Satu Mare. O zi mai târziu, vicecomitele Gabányi raportează guvernului Ungariei despre cercetările întreprinse în legătură cu acţiunile ţăranilor din Sătmărel şi Moftinu Mic. Locuitorii din Sătmărel au manifestat o atitudine antinobiliară făţişă. Apare în aceeaşi postură şi localitatea Resighea. În aceste două localităţi s-a manifestat deschis împotriva domnilor de pământ. De aceea, „a găsit necesar să trimită unităţi militare pentru apărarea celor atacaţi”. Afirmă că jelerii vorbesc despre acapararea morilor şi a micilor drepturi regaliene precum şi despre comunism. Acuzându-i de „comunism” pe români, li se imputa acestora dorinţa de a împărţi intre ei averile nobilimii maghiare. Mai spune că dacă ştirile auzite se vor adeveri, nu poate garanta menţinerea ordinii cu mijloacele de care dispunea, cerând cât mai urgent mărirea efectivului armatei. Concluzionează afirmând că „La sate numai cu armata se mai poate menţine ordinea”.

  Toată vara şi toamna mişcările continuă. Istoriografia maghiară considera că ţărănimea nu era pregătită pentru legile aduse, nevoind să vadă însă că aceasta s-a ridicat tocmai împotriva limitelor legilor şi a aplicării strâmbe a acestora.


  Torentul revoluţionar din epocă i-a cuprins și pe românii din Transilvania dar și pe cei din părțile ungurene.Această tendinţă ca şi lupta comună cu ţăranii maghiari şi şvabi împotriva feudalilor proprii, înscrie organic mişcările revoluţionare din Satu Mare în cadrul unitar al revoluţiei din1848-1849 de pe întreg cuprinsul Transilvaniei. De notat că exact în ziua când la Șiria se consemna sfârșitul revoluției, în Mădăras holera începea să facă ravagii, între 13 august și 18 septembrie molima a făcut 78 de victime, fiind zile în care se înregistrau chiar și 10 morți.

  Sursa: “Mădăras – contribuție monografică”

  Nicolae Ghişan  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img