More


  “… Aho! Copii şi fraţi! Staţi un pic şi … ascultaţi!”

  =

  La fiecare început de an, cu toţii stăm în faţa unui eveniment important în viaţa noastră, trecând, prin bunăvoinţa lui Dumnezeu, într-un alt an. Fiecare consideră că este ceva special, preţuindu-l pe cel care a trecut şi cu gândul la cel care vine pentru a ne derula rosturile vieţii personale şi profesionale pentru sine şi pentru noi. Dacă ne privim acum, la trecerea dintre cei doi ani, oare putem spune, cu promptitudine, că suntem sprinteni în cuvânt şi-n faptă, că suntem oameni cu dârzenie, luptători, demni şi decenţi? Acum, păşind în Noul An, nu uităm că ni s-a vestit întregii lumi bunătatea din roua cerului şi din belşugul pământului, pâine multă şi vin, în numele Celui care s-a făcut trup şi S-a dat pe Sine ca pâine a vieţii! Să nu uităm, nici acum, să-l rugăm pe Bunul Dumnezeu să coboare Har peste noi, să ne înmulţească sănătatea, să ne dea mereu vremea potrivită priceperii în rostirea adevărului, să ne ţină curăţenia sufletelor şi a minţii, ca să poarte spre noi duhul plinătăţii de neam, al unirii în hora bunei înţelegeri şi înfrăţiri, să semene, pentru mai departele vieţii noastre, cuvântul purtător de veşti bune care să înmulţească între noi frăţietatea. Sigur, acum, mai mult ca oricând, să-l rugăm pe Dumnezeu să ne ocrotească în deplină sănătate, să ne întărească întru adevărul dreptăţii Sale, care ne-a fost pavăză şi până acum; să ne trimită în minte, în inimă şi-n grai, duhul înţelepciunii, al ştiinţei, al evlaviei, ai căii cele drepte, să ne dăruiască spor şi înţelepciune… şi în toate faptele cele bune; să ne păzească şi să ne dea putere multă în lucrul atât de potrivit lumii şi vârstei noastre, împletirea jocului cu iubirea! Cam aşa văd potrivită rugăciunea noastră la trecerea în 2019!

  …Călătorind pe-o rază, sensibilitatea noastră aduce în viaţă autenticitate prin modul în care ne raportăm la lumea din jurul nostru, la existenţa de toate zilele şi… în final, să nu simţim că trăim într-o lume dominată de atâta răutate, ură, invidie şi duşmănie. Politicianul de azi să fie mereu gospodarul sincer, simplu, hotărât, percutant şi harnic în fiecare loc, moment şi problemă în care s-a aşezat, oglindind în toate nuanţele muncii sale demnitate, verticalitate şi respect în limbă, în gest şi în faptă! Numai aşa, aleşii noştri pot câştiga admiraţie, respect, recunoaştere şi preţuire. Aceste calităţi pot fi scara cunoaşterii lor ca un stâlp al unei mentalităţi de care începe să ni se facă dor, din ce în ce mai dor, unora… a unei mentalităţi la care n-au acces şi care le stă în cale altora…

  Sigur, mă gândesc cu drag, acum, la început de an, la adevăraţii bărbaţi ai acestui timp, la modestia şi omenia sufletului lor generos, pe care le aşez într-o “personalitate cu fibre tari, imposibil de răsucit şi de rupt”. În mod deosebit mă gândesc la oamenii fideli spaţiului ardelenesc, rafinaţi şi luminaţi, cu aspiraţii de adevărată democraţie, înţeleasă exact cum trebuie. M-am săturat de ce se vede de dimineaţă până târziu în noapte pe micile ecrane, lucruri atât de triste, obositoare şi stresante, ce creează un mediu tot mai cenuşiu şi mai devorant. Aş vrea, la fel ca majoritatea locuitorilor de pe acest pământ, binecuvântat de Dumnezeu, să putem să ne oferim buchete de sentimente şi gânduri de preţuire pe care sufletele noastre le-au rodit în anii, mulţi şi puţini, de când ne spunem prieteni, fraţi, buni sfătuitori!

  Mă folosesc de momentul fericit al trecerii noastre într-un nou an şi de cel de a putea comunica cu dvs., stimaţi cititori al “Gazetei de Nord-Vest”, prin pagina a doua, pentru a vă transmite, din când în când, opiniile mele, cu deosebită sinceritate. Doresc acum, să amintesc sătmărenilor şi românilor de pretutindeni, că aţi dăruit istoriei românilor, cu mulţi cărturari de aici, o “Epopee pe Someş”, document şi fapte de omenie cum aceste meleaguri n-au mai cunoscut. Crâncenele inundaţii au lăsat amprente ce nu se pot şterge, dar şi fapte de solidaritate, demonstrând că Omul rămâne cea mai valoroasă creaţie a lui Dumnezeu, pe care o iubeşte atât de mult!

  Aş dori ca 2019 să fie nu numai începutul noului veac de la Marea Unire, ci să fie prologul unui veac de frumoase împliniri ce vor rămâne în patrimoniul fericirii acestui popor minunat! Popor care-l vreau cu verticalitate, patriotism, devotament şi dragoste faţă de neam, ţară, limbă şi de spiritualitatea sa! Sunt convins că poporul român şi-a ales deliberat un destin şi nu destinul l-a ales pe el. Au murit mulţi tineri bravi de-a lungul istoriei, au murit mulţi şi în decembrie 1989, am trăit multe suişuri şi multe coborâşuri, dar oamenii porniţi de jos şi crescuţi în spiritul cinstei şi al adevărului au mai multe de înfruntat. Ei se simt legaţi prin mii de fire de moşii şi strămoşii lor, de limbă, de obiceiuri, de pământul lor scump!

  Este momentul ca începând cu 2019 să fim conduşi printr-o logică simplă şi clară, de bisturiu, în demonstrarea unei opinii, prin sintagma : “Pentru credinţă, neam şi ţară”, fiindu-ne călăuză în viaţă, în slujirea profesiei. Aş vrea ca urările mele, acum, de Anul Nou, să fie cele comune ale frumosului colectiv de la NVTV şi GNV: Sănătate, bucurii şi împliniri! Fericire, viaţă frumoasă şi bunăstare! Iar acum, de Noul An – fericire peste plan! La anul şi… la mulţi ani!

  Teodor Curpaş  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img