RECTIFICARE BANI mai mulți pentru POLIȚIA LOCALĂ Satu Mare. Alte DECIZII ale Consiliului LocalConsilierii locali sătmăreni au aprobat, în cadrul ședinței de ieri, o nouă rectificare bugetară. De asemenea, aleșii locali sătmăreni au aprobat ridicarea mașinilor care încurcă unele lucrări edilitare dar și o serie de înlesniri la plata datoriilor către bugetul local.

120.000 în plus la Polița Locală

Unul dintre primnele proiecte votate în ședința de ieri a fost cel privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2019. Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2019 se rectifică la valoarea de 209.470.268 lei, din care 185.996.924 lei la Secţiunea de funcţionare și 23.473.344 lei la Secţiunea de dezvoltare.

În ceea ce priveşte veniturile municipiului Satu Mare, influenţele propuse sunt următoarele: ajorarea cu suma de 628.000 lei a poziției „Alte venituri din dobânzi”, urmare a depășirii plafonului aprobat în bugetul municipiului; diminuarea cu suma de 508.000 lei a poziției „Venituri din dividende de la societăți comerciale cu capital majoritar de stat”, urmare a încasărilor realizate în bugetul municipiului până la ora actuală.

În ceea ce priveşte Secţiunea de funcţionare a Bugetului local la partea de cheltuieli, s-a votat majorarea cu suma de 120.000 lei, a titlului Cheltuieli cu bunuri și servicii la Poliția Locală Satu Mare.

Alte mașini ridicate

Tot în ședința de ieri, consilieri lcoali sătmăreni au aprobat și proiectul privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de funcționare al sistemului privind controlul, limitarea și taxarea staționărilor în munuicipiul Satu Mare.

Astfel, în vederea realizării unor intervenții tehnico-edilitare sau a unor lucrări de modernizare, a caror beneficiar este Primăria Satu Mare, la solicitarea scrisă a acesteia, Administraţia Domeniului Public va proceda la ridicarea și mutarea autovehiculelor/vehiculelor care împiedică realizarea acestora într-o locație învecinată unde este permisă staționarea, cu titlu gratuit.

Înlesniri la plata datoriilor

Demn de remarcat este și faptul că, tot în ședința de ieri, aleșii lcoali au votat proiectul privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutiri de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local de către persoanele fizice.

La cererea temeinic justificată a contribuabilului în îndeplinirea condiţiilor art 6, organul fiscal local poate acorda scutirea în proporţie de 100 % pentru majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale, dacă obligaţiile fiscale principale certe, lichide şi exigibile, vor fi achitate la data depunerii cererii inclusiv, sub sancţiunea decăderii. Scutirea se aplică în proporţie de 100 % pentru majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale, dacă obligaţiile bugetare principale certe, lichide şi exigibile, vor fi achitate până la data depunerii cererii și îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta procedură.

ULTIMELE ȘTIRI

Cu mască.. şi fără mască

Începând de joi municipiul Satu Mare ( alături de alte 13 localităţi din judeţ) a intrat în scenariul galben, adică masca de protecţie devine...

Sport și nu numai: A fi, indicativ prezent

Sunt consternat, speriat și intrigat în același timp. Ești expus la tot felul de informații contradictorii. Este cvasi imposibil de a pătrunde în adevărul...

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL SATU MARE/REGIUNEA NORD-VEST, ÎN PERIOADA 2014-2020

Grandiosul proiect al Apaservului a ajuns în faza a a treia, fază în care s-au semnat contractele pentru alte două obiective ale proiectului. Este...

Imixţiuni în politică a prefectului Radu Bud?!?

Deși își depășește clar atribuțiile de serviciu voind să pară sau să fie un “tătuc” în județ prefectul pare îmbătat de putere , având...

Latest Posts

Cu mască.. şi fără mască

Începând de joi municipiul Satu Mare ( alături de alte 13 localităţi din judeţ) a intrat în scenariul galben, adică masca de protecţie devine...

Sport și nu numai: A fi, indicativ prezent

Sunt consternat, speriat și intrigat în același timp. Ești expus la tot felul de informații contradictorii. Este cvasi imposibil de a pătrunde în adevărul...

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL SATU MARE/REGIUNEA NORD-VEST, ÎN PERIOADA 2014-2020

Grandiosul proiect al Apaservului a ajuns în faza a a treia, fază în care s-au semnat contractele pentru alte două obiective ale proiectului. Este...

Imixţiuni în politică a prefectului Radu Bud?!?

Deși își depășește clar atribuțiile de serviciu voind să pară sau să fie un “tătuc” în județ prefectul pare îmbătat de putere , având...