More


  Anunturi de vânzare Admininsolv

  =

  www.admininsolv.ro

  Informatii suplimentare 0361.402.200

   

  ANUNT!!!!

   

  • INSTAL ROLAND SRL societate în reorganizare judiciară prin ADMIN INSOLV SPRL, oraganizează licitație publică la data de04.2020 ora 10:00, la sediul administratorului judiciar, pentru următoarele bunuri imobile constând în teren intravilan localizat în comuna Săcășeni, municipiul Carei, județ Satu Mare, identificat prin următoarele numere de cărți funciare :

  CF 100332 din comuna Săcășeni, nr. cad.   4045       (Nr.top  438/22 ; 438/21 )

  CF 100331 din comuna Săcășeni, nr. cad.  4038       (Nr.top  438/19 ; 438/20 )

  CF 100333 din comuna Săcășeni, nr. cad.  4037       (Nr.top  438/18 ; 438/17 )

  CF 100339 din comuna Săcășeni, nr. cad.  4039       (Nr.top  438/23 ; 438/24 )

  CF 100329 din comuna Săcășeni, nr. cad.  4046       (Nr.top  – )

  CF 100338 din comuna Săcășeni, nr. cad.  4033       (Nr.top  438/10 ; 438/9 ; 438/49 )

  CF 100330 din comuna Săcășeni, nr. cad.  4042       (Nr.top  438/15 ; 438/16 )

  CF 100337 din comuna Săcășeni, nr. cad.  4041       (Nr.top  438/26 ; 438/25 )

  CF 100215 din comuna Săcășeni, nr. cad.  –              (Nr.top  438/51 ; 438/50 )

  CF 100218 din comuna Săcășeni, nr. cad.  –              (Nr.top  438/7 ; 438/8 )

  CF 100336 din comuna Săcășeni, nr. cad.  –              (Nr.top  438/2 ; 438/1 )

  Preț de pornire: 56.540 euro.

                  Participanții la licitație sunt obligați la achiziționarea caietului de sarcini în valoarea de 1.000 lei                + TVA de la sediul administratorului judiciar.

   

  • SIRCA COMPANI SRL societate în reorganizare judiciară prin ADMIN INSOLV SPRL, cu sediul în localitatea Satu Mare, strada Avram Iancu, nr.49, organizează licitație publică la data de 04.2020 ora 11:00 la sediul administratorului judiciar , pentru următorul bun mobil:

  autoutilitară MITUBISHI L200, la prețul de pornire la licitație :5.027,20 lei.

   

                  Participanții la licitație sunt obligați la achiziționarea caietului de sarcini în valoarea de 300 lei +                TVA de la sediul administratorului judiciar.

   

                 În vederea participării la licitație, toți ofertanții au obligația de a depune documentele necesare și   dovada achitării garanției de participare la licitație cu cel puțin o zi înainte de data ședinței licitației                 publice, sumă care va fi restituită în cazul în care bunul nu va fi adjudecat, iar în situația adjudecării                 bunului această garanție va fi calculată în prețul bunului vândut.

   

  ADMIN INSOLV SPRL  lichidator judiciar a  debitoarei ROSS MOND SRL societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediu social în Municipiul Satu Mare, Strada BOTIZULUI, Nr. 40, Bloc 7, Ap. 21, Judet Satu Mare, c.u.i. 26110473, J30/726/2009,  judeţul Satu Mare în temeiul art. 99-100   din legea  nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă  coroborate cu prevederile art. 71 din acelaşi act normativ notifică :

  Deschiderea procedurii falimentului în formă generală, împotriva debitorului ROSS MOND SRL, prin sentința civilă nr.70/F/2020 din data de 11.03.2020, pronunţată de către Tribunalul Satu Mare Secţia A II-A Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal  în dosarul 1391/83/2019.

  Debitorul   ROSS MOND SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

  Creditorii debitorului ROSS MOND SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

  Termenul limită de 10 zile de la primirea notificării privind deschiderea procedurii pentru depunerea de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii.

  Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei

  Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanțelor născute după data deschiderii procedurii până la data de  27.04.2020.

  În temeiul art. 114  din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele  pe care le deţineţi împotriva debitorului.

  Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :

  Termenul limită pentru verificarea creanţelor, şi înregistrarea tabelului suplimentar al creanţelor este  27.05.2020.

  Termenul pentru  depunerea contestaţiilor la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute sau, după caz netrecute  de lichidatorului judiciar în tabelul suplimentar al creanţelor, de către debitor, creditori şi orice altă persoană interesată, este în termen de 7 zile de la publicarea în buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului suplimentar.

  Termenul pentru  înregistrarea  tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 24.06.2020.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img