More


  Convocator S.C. MPV & CO S.A

  =

  S.C. MPV & CO S.A. cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Gheorghe Doja, nr. 3, înregistrată la ORC Satu Mare sub nr. J30/736/2003, având CUI RO 15716386 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată şi ale Actului Constitutiv,  Administratorul Unic al societăţii

   

  CONVOACĂ

   

  ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR cu următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2019.
  2. Prezentarea si aprobarea raportului Administratorului unic.
  3. Prezentarea raportului cenzorilor.
  4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
  5. Repartizarea rezultatului financiar pe anul 2019.

   

  Sedinta va avea loc la sediul societatii, din Satu Mare, str. Gheorghe Doja, nr. 3, judetul Satu Mare in data de 22.05.2020, ora 10:00. In cazul neindeplinirii cvorumului  cerut de lege sedinta se reprogrameaza pe data de 25.05.2020 la aceeasi ora şi în acelaşi loc.

  Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social pot introduce noi puncte pe ordinea de zi, conform art. 117[1], alin. 2 din Legea nr. 31/1990R.

  Procurile de reprezentare se gasesc la sediul societatii si se vor depune cu cel putin 48 de ore inainte de adunare.

  Documentele şi materialele informative, vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul socetăţii din Satu Mare, str. Gheorghe Doja, nr. 3, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 8.00-15.00, începând cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial.

  Sunt invitati sa participe actionarii inregistrati în Registrul acţionarilor la data de 07.05.2020.

   

   

   

   

  Data : 15.04.2020                                                  Administrator unic,

                                                                                           MURESAN PETRE

  [1]  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img