ANUNŢ PRIVIND INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL 

ANUNŢ PRIVIND INTENŢIA DE ELABORARE A

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE CLĂDIRE PENTRU BIROURI, SERVICII ȘI COMERȚ S+P+2-4 

SATU MARE  STR. CAREIULUI NR. 14/A

Iniţiator / beneficiar

PETRĂCHIOAIE ALICE ȘI PETRĂCHIOAIE EUGEN

 Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  02.06.2020.

Observaţiile şi propunerile referitoare la intenţia de elaborare a planului pot fi transmise prin:

– scrisori depuse la registratura autorităţii  între orele  9-15

– sugestii pe adresa de mail consultarepublica@primariasm.ro

– scrisori transmise prin poştă pe adresa primăriei (cu data de trimitere în termenul limită indicat)

Observaţiile vor fi transmise către  CENTRUL DE INFORMARE PENTRU CETĂŢENI

pe adresa SATU MARE, PIAŢA 25 OCTOMBRIE  NR. 1

telefon  0261807555     email consultarepublica@primariasm.ro

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 17.06.2020  prin:

– afişare la sediul primăriei

– publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.satu-mare.ro

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

1.Etapa elaborării propunerilor………………………estimat….. iulie  2020

2.Elaborarea Raportului consultării publicului…..estimat……august 2020

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts