More


  Academie de fotbal la Satu Mare

  =

  Municipiul Satu Mare va avea, în cele din urmă, o academie de fotbal cu toate dotările necesare. Asta după ce, în ședința de ieri, consilierii locali sătmăreni au aprobat proiectul de hotărâre privind documentaţia P.U.Z.- Construire academie de fotbal, tribune și amenajare terenuri de sport, Amplasament: Satu Mare, str. Gorunului F.N.

  Stadion de fotbal
  Potrivit documentațiilor prezentate, obiectul proiectului este PUZ- Construire academie de fotbal, tribune și amenajare terenuri de sport. Terenurile studiate se află în intravilanul municipiului Satu Mare conform CF, sunt proprietatea S.C. Sanaqua S.R.L. având o suprafaţă totală de 84.308 mp, și liber de construcții.

  Terenul are forma relativ regulată în plan, cu acces de pe str. Pădurea Noroieni, obiectivul va avea spaţii de parcare asigurate în interiorul parcelelor și zone verzi amenajate.

  Funcţiunea propusă pentru zona studiată este zonă de instituții și servicii publice, terenuri de sport și săli de sport.

  Amplasarea construcţiilor se face conform planşei de reglementări urbanistice și propuneri de mobilare.

  Utilizări permise
  • instituții și servicii publice-cazare, alimentație publică
  • construcții și amenajări sportive-terenuri de sport, sală de sport
  • circulaţii rutiere, pietonale
  • lucrări tehnico-edilitare
  • amenajare zone verzi, mobilier urban
  • amenajare parcări
  • punct gospodăresc
  Documentaţia de urbanism a fost supusă dezbaterii publice după cum urmează:
  • etapa pregătitoare la data de 23.03.2020
  • etapa elaborării propunerilor la data de 27.07.2020.

  Dezbatere publică fără probleme
  Începând cu data de 11.09.2020 documentaţia a fost postată pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Satu Mare. Pe perioada dezbaterii publice nu s-au înregistrat sesizări şi reclamaţii cu privire la investiţia propusă. Întrucât documentaţia este completă, are toate avizele solicitate, s-a încheiat procedura dezbaterii publice şi a obţinut avizul favorabil al Arhitectului Şef în urma analizării în Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, aceasta se înaintează spre analiza Consiliului Local care potrivit art. 129 aliniat (6) litera c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ avizează sau aprobă în condiţiile legii documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism ale localităţii.

  Florin Dura  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img