More


  Centenar: Zoe Dumitrescu – Buşulenga!

  =

  Data de 20 august n-o pot uita, deşi unii “prieteni” m-au sfătuit s-o schimb! În glumă i-am înţeles, dar ziua naşterii tale n-o poţi schimba! La 20 august 1920 s-a născut, la Bucureşti, autoarea unei biografii romanţate (În colecţia “Oameni de seamă”) şi a unui volum ce analizează opera marelui Eminescu, făcând şi analogii tipologice despre geniul literaturii române şi romanticii europeni. Să amintim că Zoe Dumitrescu – Buşulenga s-a stins din viaţă la 5 mai 2006, la Iaşi şi a fost înmormântată la Putna.
  A scris multe studii despre unitatea conceptuală dintre Creaţie şi Credinţă, făcând asocieri ale perioadelor premoderniste şi moderniste prin clasicismul şi romantismul european şi cel românesc.
  Ea a afirmat că “Oamenii de ştiinţă – matematicieni, fizicieni, biologi – şi-au exprimat uimirea admirativă faţă de informaţia extrem de bogată şi la zi a poetului, precum şi faţă de intuiţiile sale surprinzătoare pe linia de dezvoltare modernă a fiecăreia dintre ştiinţe…” (studiu: “Eminescu şi universul Ştiinţei”).
  Zoe Dumitrescu – Buşulenga readuce celebra ”mostră de reprezentare ştiinţifică a celei mai uimitoare imaginaţii cosmice” exprimate de Eminescu: “Să ne închipuim că Cezar ar fi trăit pe un pământ depărtat de noi, ale cărui raze n-ajung la noi decât într-o mie de ani. Să ne închipuim că azi Brutus îl vede şi noi ţinem ocheanul spre acea stea. Acum nu vedem nimic – abia peste o mie de ani vom vedea ceea ce în steaua X se petrece astăzi. Pe de altă parte, să ne închipuim că oamenii din toţi corpii cereşti ţin ocheanele îndreptate spre noi, unii mai aproape, alţii mai departe. Şi Cezar, azi, cade de mâna lui Brutus. Cei din Lună ar vedea astăzi – cei mai departe mâine, şi mai departe poimâine, în văile Universului peste o mie de ani. Raza care a căzut pe faţa lui murindă călătoreşte în Univers şi ajunge pe rând la toate stelele infinitului şi la miliarde de ani pe rând, însă tragedia lui Cezar se petrece mereu, fără sfârşit. Tragedia aceasta trăieşte, dar pururi într-un mediu nou. Pretudindeni ea e o clipă care nu este, devine, este, scade, nu este”.
  Un experiment semnificativ – “predarea fizicii după Eminescu” – a realizat profesorul Nicholas Andronescu la Constanţa. Credinţa a fost concepută de distinsa exigentă şi ca o totală încredere în valori, în creatorii acestora, faţă de care se cade să manifeşti o dragoste aparte. Gogol spunea că orice critic literar trebuie să dea dovadă de dragoste faţă de literatură, faţă de autorul pe care-l analizează. Această dragoste o găsim în fiecare rând al studiilor lui Eminescu. Ea are volume masive consacrate lui Sofocle, Shakespeare şi marilor autori ai Renaşterii, majorităţii romanticilor germani şi englezi (Novalis, Paul Richter, Heine etc.)
  Hyperionul eminescian (românesc) spre popularizează spre cer prin impulsuri demiurgice, nu numai în “Luceafărul” ci şi în “Geniu pustiu” sau “Sărmanul Dionis”.
  Oricum, marele studiu despre Eminescu porneşte de la constatarea interogaţiilor asupra destinului de excepţie, acela al poetului naţional cu caracterul deschis al operei sale.
  Da. Eminescu a fost creştin. Pentru el, Biserica este Mama Neamului Românesc de totdeauna. Biserica rămâne instituţie universală, cu merite enorme pentru cultura omenească. Toate popoarele care posedă înaltă civilizaţie astăzi o datoresc Bisericii, învăţământului. În “Rugăciunea unui dac” – acest cântec-rugăciune, aflăm că n-o putea rosti decât sufletul unui moldovean născut la umbra mănăstirilor voievodale în spiritul învăţăturii Blândului Nazarinean. Şi asta pentru că nu se putea ca geniul lui Eminescu să nu fi fost atins în fiinţa sa de chipul lui Iisus Hristos.
  În legătură cu credinţa lui Eminescu, Nichifor Crainic spune: “Priveliştea sufletului său absorbit în cea mai fierbinte rugăciune ne umple de un sfânt fior şi ne determină să-i recunoaştem înălţimea spirituală.” Eminescu deplânge procesul de secularizare în versuri ce nu pot fi date uitării:
  “Azi artistul te concepe ca pe-un rege-n tronul său, …………………
  Şi în ochiul lui cuminte tu eşti om - nu Dumnezeu!”.
  Să ne aducem aminte de valorile care au fost şi rămân, dar şi de cele din jurul nostru!  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img