More


  Amenzi colosale aplicate de Garda de Mediu la Satu Mare

  =

  În primele nouă luni ale acestui an, Garda de Mediu Satu Mare a aplicat amenzi în valoare de peste 1,1 milioane de lei. De asemenea, în 7 cazuri au fost dispuse măsuri de desființare a lucrărilor începute fără acte de reglementare și de readucerea la starea inițială a terenului.

  Sute de inspecții
  În primele trei trimestre ale anului 2020, Comisariatul Judeţean Satu Mare al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un număr total de 427 inspecţii, din care 145 de inspecții planificate și 282 de inspecții neplanificate.

  În cadrul inspecţiilor planificate au fost efectuate 34 de acțiuni care au avut ca scop verificarea respectării prevederilor autorizației integrate de mediu, la instalații care cad sub incidența legislației privind emisiile industriale, iar 111 acțiuni au avut tematici specifice de control.

  În cadrul inspecţiilor neplanificate, au fost realizate:
  – 89 controale efectuate în urma sesizărilor,
  – 67 controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu,
  – 22 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior,
  – 20 controale efectuate în urma autosesizării,
  – 49 controale de verificare a respectării condiţiilor impuse în actele de reglementare,
  – 5 controale cu alte autorităţi, în urma protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la nivel județean.
  – 16 inspecţii pentru emiterea, prelungirea sau revizuirea actelor de reglementare
  – 11 controale pentru identificarea de obiective noi

  Amenzi uriașe
  În urma acestor controale, au fost aplicate 171 sancţiuni contravenţionale principale, din care 91 de tip „Avertisment” și 80 de amenzi contravenționale , în valoare totală de 1 127 500 lei. De asemenea, în 7 cazuri au fost dispuse măsuri de desființare a lucrărilor începute fără acte de reglementare și de readucerea la starea inițială a terenului.
  Totodată, în 6 cazuri, în care s-a constatat încălcarea prevederilor legale din domeniul protecției mediului, au fost sesizate organele de urmărire penală pentru soluționarea aspectelor identificate conform competențelor acestora. Pentru nerespectarea prevederilor autorizației de mediu au fost înaintate către emitent, două propuneri pentru declanșarea procedurii de suspendare a autorizației de mediu.

  Principalele neconformităţi

  Principalele neconformităţi constatate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au fost:

  În domeniul deșeurilor:
  – gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor de tip municipal și asimilabile de către deținătorii acestora , persoane fizice și juridice, prin abandonarea acestora pe terenuri din intravilanul și extravilanul unor localități;
  – 5 persoane au încălcat prevederile legale privind evacuarea apelor uzate
  – în 27 de unități administrativ teritoriale au fost constatate neconformități majore privind organizarea activității de colectare selective a deșeurilor reciclabile
  – neîntocmirea ”evidenţei” gestiunii deşeurilor pentru deșeurile generate, colectate, valorificate, eliminate , de către operatorii economici;
  – un operator VSU (vehicule scoase din uz) a eliminat neautorizat deșeurile din dezmembrări auto;
  – doi agenți economici au generat disconfort prin modul de gestionare a deșeurilor de natură organică;
  – titularul unei activități nu a luat măsurile legale de monitorizare a deșeurilor depozitate, fiind constatate focare punctiforme de ardere;
  – lipsa formularelor de transport deşeuri în cazul livrării acestora către terți, sau completare cu date greșite;
  – nesolicitarea actelor de reglementare din punct de vedere a protecţiei mediului pentru activităţile desfăşurate ;
  – emisii de poluanţi în aer, cu încălcarea prevederilor legale, în special din arderea unor deșeuri;

  În domeniul gestiunii resurselor naturale:
  – au fost înregistrate 7 cazuri de inițiere a unor proiecte cu impact asupra mediului, fără a obține actele de reglementare din punct de vedere al protecției mediului; în aceste situații au fost dispuse măsuri de desființare a lucrărilor începute fără acte de reglementare și de readucerea la starea inițială a terenului afectat
  – au fost identificați 4 operatori economici care efectuează activități de exploatare a agregatelor minerale fără autorizație de mediu, în urma unei acțiuni desfășurate împreună cu reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare
  – în 2 situații au fost efectuate activități de exploatare masă lemnoasă în arie protejată fără deținerea tuturor documentelor necesare

  În domeniul substanțelor chimice:
  – au fost constatate situații în care operatorii verificați nu au deținut fișe de securitate pentru produsele gestionate, sau lipsa actelor de reglementare.
  În domeniul spațiilor verzi au fost identificate 4 cazuri de încălcare a prevederilor legale din acest domeniu.
  Alte inspecții au vizat verificarea respectării prevederilor legale pentru titularii unor proiecte care au depus cereri de finanțare pentru fonduri europene, pentru investiţii noi şi la finalizarea investiţilor, inspecții efectuate pentru plata tranşelor către beneficiarul acestor proiecte , inspecții vizând evacuări neconforme de ape uzate, a modului de realizare a măsurilor pentru conformarea la prevederilor legislației din domeniul protecției mediului, ș.a.
  În toate situațiile, pe lângă acțiunile coercitive amintite, comisarii au stabilit măsuri cu termen pentru remedierea deficiențelor constatate.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img