More


  Cultivarea viţei de vie, una dintre ocupaţiile tradiționale și principale pe teritoriul sătmărean – Aspecte istorice

  - Advertisement -

  Tabloul istoric al viticulturii în aceste părţi ale ţării poate fi reconstituit cu ajutorul unei terminologii diplomatice circumscrise sistemului de redevenţe şi obligaţii feudale începînd cu sec. XIV. Obligaţiile feudale se percepeau şi din produsele viticole, astfel terminologia diplomatică menţionează .,vina decimalia”, (adică dijma în vin faţă de biserică ) şi „vina nonalia” (adică nona în vin faţă de stăpînul feudal ).

  De asemenea obligaţiile în vin faţă de biserică sunt menţionate în sec. al XlII-lea sub forma şi de „tributum in vino”, adică darea în vin)- Dijma în vin prestată către rege, în sec. al XIII-lea apare în următoarea terminologie : chibrio — vadră de vin, ako — ocaua de vin, sau collecta chybrionum — darea în vedre de vin adică în acest caz terminologia redă obligaţia în vin, în aspectul ei comensurabil. Uneori dijma in vin se percepea şi cînd producătorul inaugura un teasc nou („n’ovum torcular”). Prezenţa frecventă a elementelor unei asemenea terminologii în actele documentare şi privilegiile cu referinţe la Sătmar, precum şi exemplele venite din sfera toponimiei, justifică o realitate, o existenţă indubitabilă a viticulturii în părţile sătmărene din cele mai vechi timpuri. Privilegiul din 1264, dat oraşului Satu Mare, conferă locuitorilor oraşului dreptul exclusiv de crîşmărit liber al vinului.

  Dregătorilor şi altor străini de oraş li se interzice accesul în oraş pentru a-şi crîşmări vinul, în privilegiul din 1271, acest drept este confirmat oaspeţilor (hospites) din Satu Mare, arătîndu-se că „vameşii şi pivnicerii (numiţi în document cliciarii n.n.) în slujbă în satul Sătmar să nu poată şi să nu le fie îngăduit a-i supăra pe ei (oaspeţii n.n.)” ).
  Rolul culturilor viticole în evul mediu dezvoltat în cadrul economiei feudale este foarte important. Vinul ocupa un loc de frunte în nomenclatorul de produse al rentei feudale. Acest lucru se poate sesiza din conscripţiile urbariale din 1569 şi 1578 ale domeniului Satu Mare. În această perioadă, oraşele Satu Mare şi Mintiul au ajuns sub stăpînirea împăratului austriac. În urbariul din 1569 se menţionează că locuitorii oraşului Satu Mare „au dealuri de vii bune” . Tot în acest an, urbariul menţionează vii ale împăratului „vineae Caesareae Maestatis”. Una dintre ele este lucrată odată de 100 de oameni, avînd o producţie anuală de 20 — 23 buţi medii de vin. De asemenea se arată că unele din aceste vii sînt lucrate de români fără plată „Valachi sine pecunia colunt”. Numărul viilor lucrate pentru împărat pe întreg domeniul Sătmarului se ridica la 21, din care cele mai importante (pe lîngă cele din Satu Mare), Ardud, Seini, Ardusat, Baia Mare, Livada, Cehu — Silvaniei. De multe ori darea în vin substituia făina sau grînele în sistemul de obligaţii feudale în produse. Crîşmăritul ca aspect economic adiacent viticulturii este un drept şi monopol feudal, care aduce importante venituri domeniului feudal. Este cunoscut în terminologia diplomatică în formula : educillandi grada — drept de crîşmărit, vinorum educilalio — crîşmăritul vinurilor sau propinaţio vini — crîşmăritul vinului.

  Cîştigurile realizate din crîşmărit în cadrul domeniului Satu Mare între 1569—1572, au variat intre 98,4— 151,8%. Crîşmăritul se practica prin impunerea vînzării prin intermediari. Se pare că din toate domeniile feudale din Transilvania de la sfîrşitui sec. al XVI-lea, doar în Satu Mare şi Mintiu (aflate sub jurisdicţia imperială austriacă) se practica prin vînzarea directă. Tot în ceea ce priveşte crîşmăritul exista obiceiul de „a cuprinde” sau de „a tocmi”, vinul înainte de cules, de-a reţine de la supuşi la un preţ scăzut vinul (vina ocupata) din producţia ulterioară.

  Acest caz îl întîlnim şi pe domeniul Sătmarului la 1569 cînd s-au împărţit colonilor în vederea vinului nou. Câştigurile realizate de domeniul feudal în urma acestor practici sînt, evident, foarte mari. Tradiţia viticulturii sătmărene este continuată în secolele urmă­toare. Astfel, un document mai puţin cunoscut, privilegiul dat oraşului Satu Mare la 1610 de comitele Georgius Thurzo, vorbeşte despre „pămînturile arabile şi promontoriul cu vii (promonthoriys vineas) din teritoriul comun al oraşului”, arătînd în acelaşi timp imunitatea locuitorilor oraşului faţă de dijma din vin şi alte grîne. Un alt document, mai puţin cunoscut, este ,,Privilegiul, legea şi administrarea dealului viilor, date de Karolyi — domnilor proprietari’ ), în anul 1714, în care se arăta necesitatea refacerii viilor din jurul oraşului Carei, deoarece aceste vii aduc mari beneficii locuitorilor din oraş şi castelului grofului Karolyi Sandor.

  Viile s-au aflat într-o stare deplorabilă mai ales după 1700, probabil datorită războaielor purtate de Francisc Rakoczi în aceste părţi, împotriva austriecilor, în perioada 1703—1711. Este demn de remarcat, mai ales începînd cu sec. al XlX-lea, circulaţia în comitatul Satu Mare a unor cărţi de specialitate privind viticultura şi tehnologia vinificaţiei. Astfel, menţionăm un tratat de viticultură tradus din autorii francezi : Chaptal, Rozier, Parmentier şi Dussieux de către Iosephus Voltiggius în primul deceniu al secolului al XlX-lea. Pe volumul al doilea al acestui tratat intitulat : „Tractatus de Vitis Cultura arteque parandi Vinum, Crematum, Spiritum Vini, Acetum simplex et compositum, auctorîbus Chaptal, Rozier, Parmentier et Dussieux ex gallico latine redditus… Opera Iosephi Voltiggi… Viennae 1808”, apare însemnarea în limba maghiară ,Comitatul Satu Mare”.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img