More


  Raport de activitate al primarului și consiliului local al comunei Vetiș

  =

  Prin intermediul unei postări pe contul său de Facebook, conducerea Primăriei Vetiș a prezntat un raport de activitate a precedentului mandat al primarului Iuliu Ilyes și a Consiliului local Vetiș.

  Preluarea mandatului de primar și constituirea noului consiliu local al comunei Vetiș s-a înfăptuit la data de 23 iunie 2016.

  Consiliul local constituit din 15 consilieri (7 consilieri din partea UDMR, 6 consilieri din partea ALDE și 2 consilieri din partea PSD) a format o echipă bună, dedicată ducerii la îndeplinire în interesul comunității a sarcinilor asumate prin mandatul obținut.
  Prioritățile perioadei imediat următoare s-au concentrat pe trei direcții principale :
  – Analiza structurii și funcționării primăriei comunei Vetiș și luarea măsurilor necesare îmbunătățirii activității; îmbunătățirea comunicării cu consiliul local și cu cetățenii comunei;
  – Analiza organizării și funcționării serviciilor publice la nivelul comunei (apa potabilă, întreținerea domeniului public, salubrizarea, iluminatul public) și măsurile necesare pentru reorganizarea acestora; realizarea unor servicii publice noi în domeniul social;
  – Analiza stadiului lucrărilor de investiții, măsurile pentru demararea lucrărilor noi cuprinse în bugetul pe anul 2016 și inițierea unor lucrări și achiziții publice noi.
  În mandatul care a trecut, s-a intensificat activitatea consiliului local, fiind organizate un număr de 71 şedinţe de consiliu, din care 20 ședințe extraordinare, fiind supuse dezbaterii şi aprobării un număr de 236 de hotărâri de consiliu.
  De la începutul mandatului a fost aprobat un nou Regulament de funcționare a consiliului local şi au fost achiziționate laptopuri membrilor consiliului local, astfel încât comunicarea, transmiterea materialelor, a informărilor, ale actelor normative să fie făcute online, cu maximă eficiență și în timp util, îmbunătățind în mare măsură activitatea consiliului local.
  S-a realizat o nouă organigramă a primăriei comunei Vetiș, care să elimine disfuncționalitățile constatate și să permită angajarea personalului necesar, în limita posturilor aprobate pentru comuna Vetiș.
  Începând cu luna iulie a.c. primăria Vetiș s-a conectat la sistemul ghiseul.ro, asigurându-se astfel plata online a impozitelor și taxelor locale, respectiv plata cu cardul ale acestora.
  În perioada octombrie – decembrie 2017 s-a derulat inventarierea tuturor bunurilor aflate în patrimoniul public și privat al comunei Vetiș, precum și evaluarea/reevaluarea tuturor bunurilor din patrimoniul public al comunei. Cu această ocazie s-au identificat și s-au inventariat și drumurile agricole din comună, acestea fiind înregistrate în prezent în patrimonial privat al comunei, până la întabularea lor în cărțile funciare.
  Comuna este străbătută de Drumul Naţional şi European DN 19 – E 671 : Oradea – Carei – Satu Mare, traversând localitatea Decebal pe o lungime de 5,9 km, modernizată complet între anii 2010 – 2014 de către CNADR.
  Fostul Drum Judeţean DJ 198, în lungime totală pe raza comunei de 11,1 km, a fost reîncadrat parțial, pe tronsonul de la ieșirea din Vetiș până la digul Someșului din Oar, din drum judeţean în drum comunal DC 60A și preluat în proprietate și în administrare în primăvara anului 2016 de către comuna Vetiş, realizându-se și studiul de fezabilitate al modernizării ei.
  Comuna are un număr de 67 de străzi, în lungime totală de 44,84 km, astfel :
  – Localitatea Vetiş are 28 de străzi, în lungime totală de 21,37 km și 3 trasee de străzi nerealizate încă.
  – Localitatea Oar are 18 străzi, în lungime totală de 12,10 km, din care unul se suprapune cu Drumul Comunal DC 60 (Strada Principală – lungime de 3,98 km);
  – Localitatea Decebal are 21 străzi, în lungime totală de 11,38 km, din care unul se suprapune cu Drumul Național DN 19 – E 671 (Strada Principală – în lungime de 3,65 km).
  Realizările perioadei 2016 – 2020: Prioritatea nr. 1 în modernizarea infrastructurii rutiere a fost reparația și asfaltarea drumului comunal DC 60A, fost drum județean (tronsonul de la ieșirea din Vetiș – Unicarm până la intrarea în Oar, strada Principală Oar și continuarea pe strada Tordai Demeter și strada Mare tronson II, până la digul Someșului), pe o lungime totală de 4,4 km. Lucrarea s-a realizat în perioada aprilie – iulie 2017, cu finanțare integrală din veniturile proprii ale bugetului local, în valoare totală de 2,6 milioane lei.
  Respectând prevederile reglementărilor privind achizițiile publice, în cursul anului 2018 s-au realizat lucrările de modernizare a 10 străzi (5 străzi în Vetiș și 5 străzi în Oar), reprezentând cca. 20 % din totalul străzilor nemodernizate din cele 2 localități, prin încredințarea directă a lucrărilor
  Colectarea deşeurilor menajere se realiza prin gestiune delegată, în baza contractului de concesiune a serviciului de salubrizare la operatorul SC Florisal SA Satu Mare. Începând cu 1 februarie 2018, activitatea de colectare a deșeurilor menajere în comuna Vetiș se realizează de către SC Deiosim Com SRL Orașu Nou, câștigătorul licitației publice pentru concesionarea serviciului de salubrizare pe următorii 8 ani, organizat în urma expirării contractului de concesiune anterior din luna ianuarie a anului 2018. Tot atunci s-a introdus și colectarea selectivă duală a deșeurilor direct de la gospodării și colectarea săptămânală a deșeurilor, alternativ pentru cele două tipuri de deșeuri. Colectarea deșeurilor reciclabile se realizează în pungi galbene, de către SC Mondorek SRL Carei. Suplimentar, colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile se realizează și printr-un număr de 44 de containere tip clopot distribuite pe raza comunei.
  Reţeaua de iluminat public al comunei Vetiş era de o lungime de 44 km, asigurînd o acoperire de cca. 92 % a străzilor comunei şi cuprindea un număr de 1.037 stâlpi de iluminat (391 în Vetiş, 307 în Oar şi 339 în Decebal), cu 8 puncte de aprindere (4 în Vetiş, 2 în Oar şi 2 în Decebal).
  În cursul anului 2019 s-a derulat contractarea concesionării sistemului de iluminat public, în cadrul căreia este prevăzută modernizarea întregului sistem de iluminat public în primul an al contractului, prin schimbarea corpurilor de iluminat cu LED, cu putere de 30 – 40 kW și fiabilitate ridicată, garantate la funcționare pe toată durata de 8 ani a contractului, respectiv prin completarea tuturor stâlpilor de iluminat existenți, ceea ce s-a realizat până la sfârșitul trim. II 2020. Pe restul perioadei contractului, concesionarul asigură întreținerea permanentă a sistemului, intervenția în caz de defecțiuni și schimbarea în garanție a corpurilor de iluminat.

  Gazele naturale în comuna Vetiş se asigură prin Staţia de Reglare Măsurare a SC Distrigaz SA, situat pe DC 60A, la intrarea în localitatea Vetiş. Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor este asigurată de către operatorul SC Gaz Vest SA Arad. Lucrările s-au realizat un număr de 25 de străzi, inlcusiv pe Drumul Careiului, pe o lungime totală de 7,1 km, în valoare totală de 577 mii lei, finanțate integral din veniturile proprii ale bugetului local. Prin realizarea acestor lucări s-a asigurat o acoperire de 100 % a străzilor comunei Vetiș cu furnizarea gazelor naturale.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img