More


  Resetarea educației și formarea ei pentru era digitală

  - Advertisement -

  Educația, învățământul în fapt, trece în aceste timpuri, printr-un punct de inflexiune cauzat de dezvoltarea după o curbă exponențială a tehnologiei în toate domeniile și accelerată de pandemie. Dacă până la începutul acestui an, din motive politice, discriminatorii și/sau din lene, doar în țările dezvoltate se căutau soluții la adaptarea din mers a învățământului la ritmul de dezvoltare tehnologică, iată că pandemia obligă Europa, dacă vrea să traverseze uniform această periuoadă, să ia în calcul o reformă a educației, o resetare a ei, astfel încât era digitală să fie implementată.

  La noi se pune serios problema calității corpului profesoral. Dacă la nivel de elite stăm bine, nivelul mediu al corpului profesoral este mult sub nivelul mediu european. Anii în care învățământul era prost și foarte prost plătit a îndepăratat capacitățile în domeniu, chiar dacă aveau har și tragere, către zone mai bine plătite (pași peste granițe sau culcușuri în administrație, în funcție de gradul de firea și tabieturile fiecăruia). Cine nu va fi în stare să se adapteze din mers noilor cerințe (o parte din cei mai în vârstă, dar și o parte din cei cu 10-20 de ani de experiență cărora le-a lipsit o pregătire temeinică) vor trebui să se reorienteze profesional.

  În cele ce urmează vă redau elementele principale din comunicatul de presă sosit de la Uniunea Europeană:

  „Comisia a adoptat astăzi (n.a. – 30 septembrie) două inițiative care vor consolida contribuția educației și formării la redresarea UE în urma crizei provocate de coronavirus și vor sprijini construirea unei Europe verzi și digitale. Creionând o viziune asupra Spațiului european al educației care va prinde formă până în 2025, Comisia propune noi inițiative, mai multe investiții și o cooperare mai strânsă între statele membre pentru a-i ajuta pe toți europenii, de toate vârstele, să beneficieze de oferta bogată pusă la dispoziție de UE în materie de educație și formare. Comisia a adoptat, de asemenea, un nou Plan de acțiune pentru educația digitală, care reflectă învățămintele desprinse din criza provocată de coronavirus și schițează planul unui ecosistem educațional digital de înaltă performanță, cu competențe digitale dezvoltate pentru transformarea digitală.

  1. Comunicarea privind Spațiul european al educației prezintă modalitățile prin care cooperarea poate îmbogăți și mai mult calitatea, caracterul incluziv și dimensiunea digitală și ecologică a sistemelor educaționale ale statelor membre.

  Spațiul european al educației are la bază șase dimensiuni: calitatea, incluziunea și egalitatea de gen, tranzițiile verzi și digitale, cadrele didactice, învățământul superior și o Europă mai puternică la nivel mondial. Comunicarea descrie, de asemenea, mijloacele și etapele necesare pentru crearea Spațiului european al educației până în 2025, cu sprijinul Planului european de redresare economică (Next Generation EU) și al programului Erasmus+.

  2. Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) propune un set de inițiative pentru o educație digitală de înaltă calitate, incluzivă și accesibilă în Europa.

  Planul de acțiune are două priorități strategice pe termen lung: (i) promovarea dezvoltării unui ecosistem educațional digital de înaltă performanță și (ii) dezvoltarea competențelor digitale pentru transformarea digitală.

  Ambele inițiative vor alimenta, de asemenea, cel de al treilea Summit european pentru educație, pe care Comisia îl va găzdui online în data de10 decembrie și care va reuni miniștrii și principalele părți interesate pentru a discuta despre modalitățile prin care educația și formarea pot fi adaptate erei digitale.

  Concluzii
  Spațiul european al educației are la bază decenii de cooperare în domeniul educației la nivelul UE. Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020) a contribuit la consolidarea încrederii și a înțelegerii reciproce pentru a sprijini primele inițiative ale Spațiului european al educației.

  În 2017, șefii de stat și de guvern au discutat despre educație și formare la summitul social de la Göteborg, pornind de la comunicarea Comisiei care prezenta viziunea asupra creării unui Spațiu european al educației până în 2025. În decembrie 2017, au urmat concluziile Consiliului prin care statele membre, Consiliul și Comisia erau îndemnate să dea curs agendei de la Göteborg. Au fost elaborate deja numeroase inițiative. Pe baza acestei moșteniri bogate, comunicarea de astăzi prezintă o viziune pentru Spațiul european al educației, alături de o abordare consolidată în vederea creării acestuia până în 2025. Spațiul european al educației este, de asemenea, legat de Next Generation EU și de bugetul pe termen lung al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027.

  În acest context, Planul de acțiune pentru educația digitală este o piatră de temelie a eforturilor Comisiei de a sprijini tranziția digitală în Europa. El se bazează pe primul Plan de acțiune pentru educația digitală, adoptat în ianuarie 2018, care se încheie la sfârșitul acestui an. Este mai ambițios în domeniul său de acțiune, în special în ceea ce privește educația formală, și are o durată mai lungă, desfășurându-se până în 2027.”

  Gruiţă Ienăşoiu  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img