More


  Alexandru Anderco, dascăl de seamă a ţinuturilor Sătmarului

  - Advertisement -

  Alexandru Anderco s-a născut în Hrip la 1 ianuarie 1859, în familia pădurarului Georgiu Anderco şi a Anei Cordoş. Familia sa se afla în slujba bogătaşului Szubaelyi. A făcut şcoala primară în satul natal, doi ani învăţând la curtea bogătaşului, cu un “crescător” aflat acolo. A rămas orfan de mamă la vârsta de 7 ani. Până la vârsta de 15 ani face serviciu la curte, păzind cu arma pădurile dimprejur. La această vârstă se mută împreună cu tatăl său la Ruşeni, deoarece tatăl său a renunţat la funcţia de pădurar, îmbrăţişând lucrul pământului. Peste doar un an de zile moare şi tatăl său, astfel că micul Alexandru devine întreţinător al surorii şi fratelui, amândoi mai mici. A fost nevoit să revină la vechiul stăpân, de această dată la proprietatea acestuia din Necopoi.

  În 1876 putem spune că îşi întâlneşte vocaţia: va fi cantor pe seama bisericii din Ruşeni. A fost ajutat să-şi valorifice darul cântatului de către parohul locului, George Pereni, o figură de primă mână a românismului de pe aceste meleaguri, din păcate astăzi prea puţin cunoscut. Anul 1880 îi aduce întregirea activităţii. Este chemat de vestitul preot-luptător George Mureşan la Bozânta Mare, unde slujea pe atunci. Va fi nu doar cantor ci şi dascăl la şcoala confesională, greco-catolică, din localitate, cumul care cel mai adesea se obişnuia. Îşi începe la Bozânta Mare prodigioasa activitate didactică în sate situate pe valea Someşului. Rămâne la Bozânta Mare până în 1888 când trece pe celălat mal al Someşului, la Aciua, unde va funcţiona un deceniu, cu frumoase rezultate. În toamna anului 1889 a înfiinţat corul bărbătesc din localitate.

  Vreme de peste 25 de ani, adică între anii existenţei asociaţiei, 1880-1907, a fost membru activ al Reuniunii Învăţătorilor Sătmăreni, filiala Ardusat-Someş. A susţinut numeroase referate, a participat la discuţii şi dizertaţii implicându-se în bunul mers al învăţământului confesional românesc. Câştigându-şi un binemeritat prestigiu, a fost onorat deseori cu atribuţia de a conduce comisiile de examinare a elevilor la sfârşit de an.

  A învăţat arta dirijoratului de la Elie Pop, fiind unul dintre primii elevi care a reuşit să-şi însuşească citirea semnelor muzicale şi abilitatea de a dirija un cor. A fost remarcat de toţi intelectualii şi fruntaşii zonei, astfel că din 1899 a ajuns la Ardusat, putem spune că a fost promovat, aceasta fiind o localitate bogată. Vreme de 23 de ani a fost singurul cadru didactic din Ardusat, cea mai bună dovadă a destoiniciei sale.

  La Ardusat a găsit biblioteca în neorânduială. S-a apucat însă cu meticulozitate de lucru, înfiinţând un regulament de funcţionare, adoptat în 1900 ca instrument de lucru al Reuniunii Învăţătoreşti Sătmărene. Tot la Ardusat a înfiinţat o bibliotecă a corului susţinută de „Astra”.

  A fost iniţiatorul şi fruntaşul cursurilor de alfabetizare iniţiate de „Astra”, fapt pentru care a fost premiat de George Pop de Băseşti, cu prilejul concursului coral din 1907. Premiul a constat într-o scroafă cu 16 purcei. Se mai ştie că Alexandru Anderco era meşterul satului, timpul liber umplându-şi-l cu repararea ceasurilor stricate; bineînţeles, fără taxe!

  Pentru intransigenţa cu care a apărat şcoala românească din sat, a avut de suferit de nenumărate ori. În 1908, alături de parohul Dionisiu Bran (născut la Craidorolţ, fiul lui Petru Bran) a fost condamnat la o lună de închisoare, ispăşită în temniţă, fără însă ca moralul să-i aibă de suferit. În 13 august 1911, ca urmare a denunţului inspectorului general de la Satu Mare şi a notarului Komoróczy Péter, a fost suspendat din funcţie pe o perioadă de 11 luni, primind o detenţie de 7 zile şi amenzi băneşti.

  Implicarea sa politică era evidentă. În 31 august 1908 este ales în comitetul de conducere al Partidului Naţional Român din Satu Mare, în şedinţa organizată la Baia Mare. Făcea parte din cercul Cărăşeu, unde îi mai întâlnim pe George Şuta, Dionisiu Bran, Constantin Lucaciu, Pamfil Ossian, Ioan Ternovan, etc. La 12 noiembrie 1918 a fost ales în Comitetul Naţional Român, la a cărei constituire a participat în fruntea delegaţiei din Ardusat.

  După Marea Unire a continuat să rămână dascăl la Ardusat. Prin osârdia sa a fost înfiinţat în 1930 primul cămin cultural cu sediu propriu din judeţul Satu Mare. Tot în acei ani s-a zidit o şcoală nouă, un local pentru reînfiinţata cooperativă de consum, denumită acum „Arma timpului” şi o baie comunală. Eforturile i-au fost răsplătite de către oficialii comunei în 1938 prin conferirea unei medalii.

  A îndreptat spre şcoli înalte primul lot de fii de ţărani din Ardusat, mulţi devenind avocaţi, preoţi, medici, profesori, economişti, judecători sau buni meseriaşi, toţi vrednici membri ai societăţii româneşti.

  S-a stins din viaţă în ianuarie 1945. În semn de omagiu pentru strădania depusă întru propăşirea materială şi spirituală a locului, a fost înmormântat în curtea frumoasei biserici din centrul Ardusatului. În 1972 mormântul a fost renovat de către un grup de corişti formaţi de Alexandru Anderco.

  Sursa: Viorel Câmpean – Oameni şi locuri din Sătmar

  Nicolae Ghișan  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img