More


  Ambrozia, intra iar in scena!

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare prin activităţile pe care le
  desfăşoară acordă o importanţă deosebită calităţii factorilor de mediu. Calitatea unuia
  dintre factorii de mediu – aerul – este periclitată anual şi prin prezenţa polenului
  puternic alergen produs de către planta invazivă ”Iarba pârloagelor” – Ambrosia
  artemisiifolia (ambrozia).
  Ambrozia este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul ţării
  noastre, fiind extrem de adaptabilă la condiţiile pedoclimatice. Crește spontan pe
  terenurile lăsate pârloagă, în principal de-a lungul căilor ferate, a drumurilor, pe
  marginea apelor curgătoare, a lacurilor, pe marginea pădurilor, în apropierea
  dărâmăturilor, respectiv pe terenurile lipsite de vegetație și prost întreținute, dar și în
  grădini și parcuri neîngrijite, pe șantierele de construcții, în zone unde s-a depozitat
  pământ excavat, în culturile de cereale şi de florea-soarelui, producând pagube
  semnificative de recoltă.
  Conform Legii nr. 62/ 2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate
  prin Hotărârea nr. 707/2018, cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea
  17/2021), proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice,
  căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole
  au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii
  ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și
  răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile
  intravilane sau extravilane.
  În vederea aplicării Legii nr. 62/ 2018 privind combaterea buruienii ambrozia,
  aprobate prin Hotărârea nr. 707/2018, cu modificările și completările ulterioare
  (Hotărârea 17/2021), toți factorii interesați vor institui măsurile de prevenire,
  combatere și distrugere a buruienii ambrozia prin respectarea prevederilor impuse în
  Normele metodologice aprobate.
  Metodele recomandate pentru combaterea și distrugerea buruienii ambrozia
  conform normelor metodologice sunt: cosirea repetată, manual sau mecanic, distrugerea
  cu unelte agricole, smulgerea, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenurile
  agricole, erbicidarea. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a
  buruienii ambrozia, iar metodele necesare se vor aplica în funcție de recomandările
  specialiștilor din cadrul direcțiilor pentru agricultură.
  Verificareaşi identificareaterenurilor infestatecu buruianaambrozia depe raza
  teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează de către autorităţile
  • administraţiei publice locale, prin consilierii agricoli angajaţi sau persoanele desemnate
   din cadrul acestora.
   Ținând cont de implicaţiile privind sănătateaoamenilor APM Satu Mare face
   un apel la autorităţile administrației publice locale și proprietarii de teren să acorde o
   atenţie corespunzătoare combaterii acestei specii de plantă invazivă atât în intravilanul
   localităților cât și din zonele învecinate.
   Pentru identificarea buruienii ambrozia, precum și pentru stabilirea metodelor
   pentru prevenirea, combaterea, distrugerea acesteia și alte informații referitoare la
   buruiana ambrozia, se poate consulta site- ul APM Satu Mare sau pagina specială a
   Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a Ministerului Sănătății și a Ministerului
  =


  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img