More


  Ascultarea lui/de Dumnezeu

  - Advertisement -

  Ascultarea de Dumnezeu poate fi realizată numai prin credinţă. De fapt, este vorba despre o manifestare prin credinţă a libertăţii de voinţă cu care omul a fost împodobit de Creator. Domnul Iisus Hristos nu-l obligă pe om să asculte şi să împlinească voia divină exprimată în sfaturi şi porunci (care au menirea de a normaliza relaţiile dintre om şi om şi dintre om şi Dumnezeu), ci îl interpelează în felul următor: “dacă voieşte cineva să vină după Mine” (Luca IX; 23) sau “dacă voieşti să fii desăvârşit” (Matei XIX; 21). “Dacă” are rolul de a pune în lucrare libertatea filtrată de raţiune şi de inimă (de mintea coborâtă în inimă). Îndemnul la ascultare se adresează tuturor: “oricine voieşte să vină după Mine” (Marcu VIII; 34). Urmarea lui Hristos – imitatio Christi – înseamnă ascultarea lui/de Dumnezeu într-o lume care ar trebui să fie bazată pe legea iubirii şi pe legea libertăţii. De altfel, iubirea este legată, fără echivoc, de libertate. Nu poţi iubi cu forţa, din constrângere. Doar fiind liber poţi să asculţi sau nu de Dumnezeu, poţi să-I iubeşti sau nu pe Dumnezeu şi pe Aproapele tău. Am scris “Aproapele” cu majusculă pentru a reliefa importanţa lui în procesul mântuirii tale. Tu te poţi mântui foarte uşor prin Aproapele tău, dăruindu-i-te.

  Ascultarea este o expresie a înţelepciunii. Omul înţelept este conştient de faptul că el nu reprezintă perfecţiunea, că viaţa este o chemare la responsabilitate, că viaţa este o luptă, o încercare spre a dobândi biruinţa deplină şi bucuria eternă, că mereu poate să înveţe ceva, autodepăşindu-se în săvârşirea binelui, că se găseşte în permanenţă într-un urcuş spre Cel Ce este atotînţelept şi desăvârşit. Această gândire sănătoasă, pătrunsă de înţelepciune, ne facilitează împărtăşirea din darurile Celui de Care ascultăm, pe Care Îl ascultăm, în calitate de fii – “Tatăl nostru”. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Prin urmare, ascultarea acordată lui Dumnezeu ne plasează în sfera adevărului. Dacă Hristos este Adevărul prin excelenţă, înseamnă că ascultarea lui/de Dumnezeu ne situează în Hristos. Oare, nu acesta este ţelul fiecărui creştin, de a trăi în Hristos, cu Hristos şi pentru Hristos?

  Ascultarea mai presupune şi smerenie. Smerenia este cămaşa în care Îl vedem îmbrăcat pe Iisus Hristos. În stare de smerenie, omul Îl aude mai bine pe Dumnezeu şi, în consecinţă, Îl poate asculta în profunzime. Nu este suficient să auzi mesajul dumnezeiesc, trebuie să-l asculţi, să ţi-l impropriezi, să-l trăieşti, să-l experiezi şi, apoi, să-l transmiţi mai departe. Această transmitere are un efect de “boomerang”, întrucât tot tu vei fi receptaculul iubirii dăruite altora în mod dezinteresat. În stare de smerenie, omul îl poate auzi pe semenul său, îi poate asculta necazul şi bucuria şi se poate încadra cu iubire în viaţa lui, contribuind la mângâierea şi mântuirea lui. Astfel, tu şi Aproapele tău Îl puteţi asculta împreună pe Dumnezeu, mântuindu-vă împreună. Ce bine te simţi când ştii că există persoane care te ascultă cu atenţie şi care te înconjoară cu iubire, urmărind binele tău şi mustrându-te spre îndreptare! Acele persoane se numesc prieteni. Dumnezeu este prietenul nostru. A asculta de/pe Dumnezeu şi a împlini voia Sa coincide cu a fi prietenul Său. Nu e de ajuns să crezi în Dumnezeu, ci trebuie să te încrezi în El şi să I te predai Lui cu toată fiinţa ta. A asculta înseamnă a împlini. Ascultarea înseamnă, în acelaşi timp, statornicie în bine, dar şi mişcare, dinamism, activitate, făptuire. A-l asculta pe Aproapele tău şi a participa la trăirea sa reprezintă a fi prietenul său. Este vorba despre reciprocitate. Ascultarea acordată lui Dumnezeu premerge ascultarea pe care Dumnezeu ţi-o acordă prin împlinirea bunelor tale dorinţe exprimate prin rugăciune. Ascultarea dăruită Aproapelui, în vederea propăşirii în bine, este premisa ascultării de care tu te bucuri în faţa lui.

  În concluzie, nu e destul să asculţi de Dumnezeu, ci trebuie să-l asculţi şi pe semenul tău. Nu e destul să-L iubeşti pe Dumnezeu, ci trebuie să-l iubeşti şi pe semenul tău. Ascultarea atrage ascultare, iar “iubirea atrage iubire”.

  Preot dr. Cristian Boloş  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img