More


  CONVOCATOR

  - Advertisement -

  CONVOCATOR

   

  Administratorul unic al Societăţii SATURN SA, cu sediul in Satu Mare, str. Careiului, nr. 1-3, jud. Satu Mare, CUI RO639412, nr. de ordine in Registrul Comertului J30/20/1991, CONVOACA Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 31.05.2021, ora 12:00, la sediul societatii, pentru toţi acţionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, administrat de Societatea Registrul Mioriţa S.A., la data de 14.05.2021, considerata ca data de referinta, cu următoarea ordine de zi:

  1.Aprobarea vanzarii terenului situat in Satu Mare, str.Careiului,nr.1-3, jud. Satu Mare, inscris

  in Cartea funciara , nr.182301, nr.topografic 182301.

  2.Desemnarea persoanelor fizice sau juridice care sa negocieze pretul de vanzare a terenului

  situat in  Satu Mare, str.Careiului,nr.1-3, jud. Satu Mare, inscris in Cartea funciara , nr.182301, nr.topografic 182301.

  3.Mandatarea unei persoane care sa semneze hotararea AGEA, in numele si pe seama  actionarilor, si a unei persoane care sa intreprinda, la ORC Satu Mare, demersurile necesare inregistrarii hotararii in registrul comertului si de publicare în Monitorul Oficial al Romaniei, in numele si pe seama societatii.

  Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv procurile speciale, pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii incepând cu data convocării.

  Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorului, pe bază de procuri speciale sau generale, care se vor depune în original la sediul societăţii până la data de 27.05.2021 inclusiv.

   

  Administrator unic

                 DUMITRESCU GHEORGHE  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img