More


   Luna promovării economiei sociale

  - Advertisement -

  Luna mai este luna promovării economiei sociale și este dedicată organizării diferitelor evenimente de mediatizare a domeniului  economiei sociale, având drept scop dezvoltarea locală și cetățenia activă, îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau făcând parte din categorii vulnerabile.

  Sectorul economiei sociale este reglementat de Legea nr.219/2015 și are ca și obiective creșterea calitativă și cantitativă a ocupării, prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul intreprinderilor sociale de inserție și a intreprinderilor sociale, dezvoltarea de intreprinderi sociale de inserție care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt sau mediu pentru integrare treptată pe piața muncii în economia reală, susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului social.

  Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entitățile economiei sociale desfășoară în principal, următoarele activități:

  • Producerea de bunuri, prestarea de servicii sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia;
  • Promovarea cu prioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru incadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil;
  • Dezvoltarea unor programede formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;
  • Dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

  Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea intreprinderilor sociale de inserție sunt gratuite și se realizează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin agențiile județene.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img