More


  CONVOCATOR ARDEALUL SA

  - Advertisement -

   

  CONVOCATOR

              Directoratul societății ARDEALUL SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Carei, str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. Satu Mare, înmatriculată în Registrul Comerțului Satu Mare sub nr. J30/73/1991, având cod de identificare în scopuri de TVA RO 646347, întrunit în ședința din data de 12.07.2021, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 și al Actului Constitutiv

  CONVOACĂ

  Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 16.08.2021, la ora 12.00 la sediul societății din Carei, str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. Satu Mare, pentru toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 30.07.2021, reprezentând Data de referință pentru această Adunare.

  În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență conform Legii nr. 31/1990 și Actului Constitutiv, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 17.08.2021, ora 12.00, la sediul societății Ardealul SA, având aceeași ordine de zi și aceeași Dată de referință.

  Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

  1) Aprobarea răscumpărării de către Ardealul S.A. a propriilor acţiuni în vederea reducerii capitalului social, în conformitate cu dispoziţiile legale și statutare aplicabile, conform art. 207 alin. (1) lit c) coroborat cu art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea Societăților nr. 31/1990 și art. 8, art. 11 și art. 16 din Actul Constitutiv al societății, în următoarele condiţii:

   

  (I) numărul maxim de acțiuni ce urmează să fie dobândite: un număr de acțiuni reprezentând până la 15% (cincisprezece la sută) inclusiv din capitalul social;

  (II) preţul de dobândire a acţiunilor: preţul minim va fi egal cu valoarea nominală a unei acțiuni, iar preţul maxim va fi egal cu valoarea contabilă a unei acțiuni;

  (III) durata de timp pentru care este acordată autorizația Directoratului pentru răscumpărarea acțiunilor: 4 (patru) luni de la data publicării Hotărârii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

  (IV) plata acţiunilor răscumpărate: din sursele ce vor fi stabilite de Directorat cu respectarea dispozițiilor legale și statutare;

  (V) motivul răscumpărării acțiunilor:

  – reducerea capitalului social al Ardealul S.A. cu un număr de acţiuni reprezentând până la 15% (cincisprezece la sută) inclusiv din capitalul social, urmare a ofertei primite de societate de la 2 (doi) acționari pentru răscumpărarea acțiunilor acestora, urmată de anularea lor;

  – anularea acțiunilor răscumpărate determină creșterea procentului de participare la capitalul social pentru acționarii ale căror acțiuni nu sunt răscumpărate, cu potențiala creștere în viitor a randamentului adus de acțiunile pe care aceștia din urmă le dețin în societate.

  2) Aprobarea mandatării Directoratului pentru semnarea tuturor actelor și ducerea la îndeplinire a operațiunilor necesare sau oportune pentru realizarea răscumpărării și reducerea capitalului social, precum dar fără a se limita la negocierea termenilor și condițiilor răscumpărării acțiunilor deținute de cei 2 (doi) acționari ofertanți, inclusiv prețul de răscumpărare în limitele stabilite prin Hotărârea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor., semnarea contractului de vânzare-cumpărare acțiuni, efectuarea notărilor necesare în registrele societății și cele publice.

  3) Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății cu privire la valoarea capitalului social și la numărul de acțiuni urmare a reducerii capitalului social.

   

  • Aprobarea datei de 08.2021, ca data de înregistrare.

   

  Reprezentarea acționarilor se poate face în baza unei procuri speciale, care se va depune în original la Secretariatul societății cu cel puțin 48 de ore înaintea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

  Carei, 13.07.2021                                                           PREȘEDINTE DIRECTORAT
  NUNA SIMONA  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img