More


  Convocator Ardealul SA

  - Advertisement -

  CONVOCATOR

   

  Directoratul societății ARDEALUL SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Carei, str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. Satu Mare, înmatriculată în Registrul Comerțului Satu Mare sub nr. J30/73/1991, având cod de identificare în scopuri de TVA RO 646347, întrunit în ședința din data de 20.04.2022, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 și al Actului Constitutiv

   

  CONVOACĂ

   

  Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 27.05.2022, la ora 12.00 la sediul societății din Carei, str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. Satu Mare, pentru toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.05.2022, reprezentând Data de referință pentru această Adunare.

  În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență conform Legii nr. 31/1990 și Actului Constitutiv, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 30.05.2022, ora 12.00, la sediul societății Ardealul SA, având aceeași ordine de zi și aceeași Dată de referință.

   

  Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

  1. Prezentarea și aprobarea raportului Directoratului pe anul 2021 și descărcarea de gestiune a Directoratului pentru anul 2021.
  2. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere pe anul 2021.
  3. Prezentarea raportului Auditorului Financiar.
  4. Prezentarea și aprobarea situației financiare anuale, respectiv a bilantului și a contului de profit și pierdere pentru exercitiul financiar 2021, și repartizarea profitului pe anul 2021.
  5. Prezentarea și aprobarea bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022.
  6. Prezentarea și aprobarea proiectului de investiții pentru anul 2022.
  7. Mandatarea Directoratului de a contracta credite bancare pentru producție și investiții.
  8. Împuternicirea Directoratului de a accesa fonduri nerambursabile.
  9. Acoperirea pierderilor reportate din profitul nerepartizat al anilor precedenți.
  10. Desemnarea unei societăți de audit financiar, respectiv stabilirea duratei contractului de audit.
  11. Aprobarea datei de 10.06.2022, ca dată de înregistrare.

  Documentele și informațiile referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data de 26.04.2022.

  Reprezentarea acționarilor se poate face în baza unei procuri speciale, care se va depune în original la Secretariatul societății cu cel puțin 48 de ore înaintea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

   

   

  PREȘEDINTE DIRECTORAT
  NUNA SIMONA  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img