More


  Cum a prezentat presa sătmăreană vizita lui Ceaușescu după devastatoarele inundații din 1970

  - Advertisement -

  În urmă cu 52 de ani, pe 16 mai 1970, secretarul general al Partidului Comunist Român (PCR), Nicolae Ceauşescu, venise la Satu Mare pentru a vedea cu ochii săi prăpădul lăsat de devastatoarele inundaţii în care au pierit 56 de oameni, au fost distruse 4.093 de case, afectate 28.076 de clădiri şi au fost inundate peste 160.000 hectare de teren.

  Ediţia din 17 mai 1970 a „Cronicii Sătmărene” relatează despre vizita la Satu Mare a lui Nicolae Ceauşescu însoţit şi de către alţi lideri PCR, Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeţ, Ianoş Fazekaş, Iosif Banc şi Vasile Patilineţ. Potrivit documentelor vremii, secretarul general al PCR a participat şi la Comitetul Judeţean unde s-a analizat situaţia creată în urma inundaţiilor. Sunt prezentate „vizitele operative de lucru în zonele afectate grav de inundaţii din Transilvania”. Din articolul „Tovarăşul Nicolae Ceauşescu în mijlocul cetăţenilor din zonele calamitate de inundaţii” reiese că Ceauşescu a vizitat municipiul Târgu Mureş, de unde s-a îndreptat spre Dej, iar apoi a venit la Satu Mare şi de asemenea sunt prezentate „vizitele operative de lucru în zonele afectate grav de inundaţii din Transilvania”.
  „De la Dej, elicopterul urmează până la Satu Mare firul Someşului, dacă se mai pot numi astfel masele diforme de apă care cotropesc, dincolo de albia normală a rîului, întinderi imense, înaintînd vijelios spre vest, năclăind în noroi arături, dărîmînd case, rupînd ca pe nişte jucării de copil căi ferate, şosele, poduri de beton şi construcţii metalice durate să reziste o veşnicie. Nu s-a mai văzut aşa ceva pe aceste meleaguri, nici un document scris nu consemnează o asemenea înspăimîntătoare calamitate, iar memoria oamenilor nu a reţinut nici ea ceva asemănător petrecut în îndepărtate vremuri.
  Anunţarea sosirii în Satu Mare a tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi a celorlalţi conducători de partid şi de stat, făcută vineri noaptea din stradă, din casă în casă, din om în om, cu ajutorul comuniştilor, uteciştilor, a altor cetăţeni, la o oră cînd întreaga activitate a oraşului, inclusiv reţeaua telefonică şi electrică era complet paralizată, a constituit o puternică îmbărbătare, o veste dătătoare de siguranţă şi încredere pentru toţi locuitorii acestui oraş atît de greu încercat”.

  Jurnaliştii de la „Cronica Sătmăreană” au consemnat „Cuvîntul tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Satu Mare”
  „Dragi tovarăşi, Cetăţeni ai municipiului şi judeţului Satu Mare,
  Doresc în primul rînd să exprim în numele Comitetului Central, al Consiliului de Stat, al guvernului şi al meu personal, compasiunea şi sentimentele de solidaritate cu toţi cei care au avut de suferit în urma acestei catastrofe naturale. Totodată, doresc să vă adresez un salut călduros dumneavoastră, tuturor cetăţenilor din Satu Mare (Aplauze).
  Am văzut proporţiile acestei catastrofe care a distrus un număr mare de locuinţe, a pus în situaţia de a-şi părăsi căminele zeci de mii de oameni, a afectat întreprinderile din oraşul dumneavoastră. Am vizitat ieri şi astăzi şi alte judeţe care, de asemenea, au avut de suferit în aceste zile. Desigur tovarăşi, nu este locul acum să începem să ne plîngem. Trebuie să remarc că toţi locuitorii, organizaţiile de partid, comuniştii au acţionat cu hotărâre pentru a face faţă puhoiului de apă, pentru a limita în măsură cât mai mare posibilă efectele acestei catastrofe. Doresc să adresez mulţumiri tuturor celor care la chemarea partidului au acţionat astfel. În aceste momente grele, un ajutor preţios au acordat unităţile militare, ofiţerii şi oştenii forţelor noastre armate. Cred că se cuvine să le adresăm mulţumiri, şi, în calitatea mea de comandant suprem , să-i felicit pentru felul în care au răspuns la chemarea partidului. (Aplauze puternice, se scandează P.C.R.).


  Încă mai sunt cartiere sub apă. Se desfăşoară lucrările pentru a salva tot ce se poate din avutul oamenilor muncii. Trebuie grăbite aceste lucrări, făcute eforturi şi mai mari pentru a reduce cît mai mult pagubele provocate de aceste inundaţii catastrofale.
  De pe acum, tovarăşi, trebuie să ne gîndim la măsurile pentru refacerea locuinţelor şi a întreprinderilor. Comitetul Central şi guvernul au luat măsuri şi vor acorda tot ajutorul necesar pentru ca într-un timp scurt viaţa să reintre în normal. Desigur, acest ajutor trebuie folosit cît mai bine şi aceasta se poate face numai cu participarea activă a tuturor cetăţenilor. Eu sunt convins că nu va exista cetăţean care să nu participe din toate puterile la normalizarea situaţiei, la crearea condiţiunilor ca viaţa să reintre în scurt timp în normal. (Aplauze prelungite).
  Desigur, pagubele sunt deosebit de mari. Încă nu am reuşit să le evaluăm. Dar din ceea ce am discutat în judeţele în care am fost, din ceea ce am văzut, îmi dau seama că ele se vor ridica la miliarde de lei. Fără îndoială, tovarăşi, aceasta ne va crea unele greutăţi, dar suntem hotărîţi să facem totul ca în cel mai scurt timp, în toate aceste judeţe, ca şi în judeţul dumneavoastră, viaţa să reintre în normal, totodată şi producţia. Vom ajuta cetăţenii care au avut de suferit şi ale căror locuinţe au fost distruse, să-şi refacă locuinţele. În strînsă unitate, muncind cu elan, vom înfrînge toate greutăţile. Sîntem convinşi că vom reuşi tovarăşi. Dispunem de forţele necesare pentru a trece acest moment greu. (Apauze vii, se scandează P.C.R.).
  Nu doresc acum să vorbesc mai mult, pentru că nu este timpul de vorbă. Ceea ce doresc este să vă spun să aveţi deplină încredere că partidul, Comitetul nostru Central, guvernul, vă va acorda tot ajutorul ca viaţa să reintre cît mai iute în normal. Vă doresc multă sănătate şi succes, tovarăşi. (Aplauze puternice, urale, se scandează „Ceauşescu-Ceauşescu)” (Cronica Sătmăreană).

     ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img