More


  Sărbătorile creştine

  - Advertisement -

  Sărbătorile creştine sunt zile rânduite de Sfânta Biserică pentru săvârşirea rugăciunilor obşteşti (comune) în scopul preamăririi lui Dumnezeu şi al sfinţirii credincioşilor. Prin sfintele slujbe din zilele de praznic/sărbătoare se pun înaintea credincioşilor faptele mântuirii şi învăţăturile descoperite de către Dumnezeu (pentru ca ei să le cunoască) şi harurile sfinţitoare (pentru ca ei să şi le însuşească spre a dobândi mântuirea).

  Sărbătorile pot fi clasificate astfel: 1. Duminica sau “ziua Domnului”, care este sărbătoarea săptămânală a creştinilor; 2. Sărbătorile domneşti sau “praznicele împărăteşti”, rânduite spre preamărirea celor trei Persoane divine (Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt) şi, mai ales, spre cinstirea şi preamărirea Fiului lui Dumnezeu – Domnul nostru Iisus Hristos; 3. Sărbătorile Sfinţilor, în frunte cu sărbătorile Maicii Domnului.

  Noi cinstim Duminica pentru că: 1. în această zi a început crearea lumii (creaţia); 2. în ziua aceasta a înviat din morţi Domnul Iisus Hristos, biruind, în mod deplin, păcatul şi moartea; 3. în această zi S-a arătat Domnul, după Înviere, în mijlocul Apostolilor săi, spunându-le: “Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (Ioan XX; 23); 4. în ziua aceasta S-a pogorât Duhul Sfânt asupra Apostolilor şi, de atunci, El a rămas statornic în Biserică, sfinţind şi întărind pe credincioşi în Hristos (Faptele Apostolilor, cap. II); 5. chiar de la început, creştinii au respectat/ţinut, ca zi de rugăciune obştească, ziua Duminicii: “În ziua întâi a săptămânii (Duminică), adunându-ne noi să frângem pâinea, Pavel, care avea de gând să plece a doua zi, a început să le vorbească şi a prelungit cuvântul lui până la miezul nopţii” (Faptele Apostolilor XX; 7); “În ziua întâi a săptămânii (Duminică), fiecare dintre voi să-şi pună deoparte, strângând cât poate, ajutoare pentru sfinţi (creştini)” (I Corinteni XVI; 1-2); 6. Duminica este (începând cu anul 321, din timpul domniei împăratului Constantin cel Mare) ziua săptămânală de odihnă şi de sărbătoare, în care creştinii preamăresc, în chip special, pe Tatăl (Creatorul lumii), pe Fiul (Mântuitorul lumii) şi pe Sfântul Duh (Sfinţitorul lumii).

  Sărbătorile domneşti sau praznicele împărăteşti sunt următoarele: Învierea Domnului (Paştile), Înălţarea la cer a Domnului (la 40 de zile după Înviere), Pogorârea Duhului Sfânt (Cincizecimea, Rusaliile, la 50 de zile după Înviere), Sfânta Treime (a doua zi după Rusalii), Schimbarea la Faţă a Domnului (6 august), Naşterea Domnului (Crăciunul, 25 decembrie), Tăierea împrejur a Domnului (1 ianuarie), Botezul Domnului (Boboteaza, 6 ianuarie), Întâmpinarea Domnului (2 februarie), Duminica Floriilor (Intrarea Domnului în Ierusalim – Duminica dinaintea Paştilor), Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie).

  Sărbătorile închinate Maicii Domnului sunt: Naşterea Maicii Domnului (Sfântă Mărie Mică, 8 septembrie), Intrarea în biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie), Soborul Maicii Domnului (26 decembrie), Buna Vestire (Blagoveştenia, 25 martie), Izvorul tămăduirii (în ziua de vineri din Săptămâna Luminată, după Paşti), Adormirea Maicii Domnului (Sfântă Mărie Mare, 15 august) şi Acoperământul Maicii Domnului (1 octombrie). Sărbătorile Maicii Domnului stau în strânsă legătură cu praznicele Domnului Iisus Hristos, motiv pentru care ele sunt pictate/zugrăvite pe iconostasul bisericii, acolo unde apar şi praznicele împărăteşti.
  Sărbătorile Sfinţilor (mai mari), din cursul anului bisericesc (an care începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august), sunt: Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi (14 octombrie), Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir (26 octombrie), Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (27 octombrie), Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri (8 noiembrie), Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României (30 noiembrie), Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (6 decembrie), Sfântul Apostol, întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan (27 decembrie), Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, şi mama sa, Emilia (1 ianuarie), Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului (7 ianuarie), Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur (30 ianuarie), Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (23 aprilie), Sfinţii Mari Împăraţi şi întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa, Elena (21 mai), Naşterea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul (24 iunie), Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (29 iunie), Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul (20 iulie), Tăierea capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul (29 august). Sfânta Biserică a rânduit ca Sfinţii să fie sărbătoriţi, în special, în ziua morţii/adormirii lor, care este considerată ziua lor de naştere pentru veşnicie.

  Sărbătorile creştine pot fi şi ar trebui ţinute/respectate astfel: 1. prin încetarea lucrului obişnuit, spre a ne putea înviora puterile trupeşti şi sufleteşti; 2. prin mergerea la sfânta biserică pentru ca, împreună cu ceilalţi credincioşi, să participăm activ la sfintele slujbe şi să ascultăm cuvântul de învăţătură al preotului; 3. prin săvârşirea faptelor bune (plăcute lui Dumnezeu şi de folos semenilor noştri), cum ar fi, de pildă: cercetarea celor părăsiţi, ajutorarea celor bolnavi şi neputincioşi, mângâierea celor întristaţi ş.a.; 4. prin citirea Sfintei Scripturi şi a altor cărţi ziditoare de suflet.

  Doamne, dăruieşte-ne sănătate şi înţelepciune spre a cunoaşte, trăi şi mărturisi credinţa cea adevărată!

  Bibliografie: 1.“Biblia” sau “Sfânta Scriptură”, tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti. 2.“Catehism ortodox”, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011, pp. 96-100.

  Preot dr. Cristian Boloş  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  panouri fotovoltaice satu mare