More  Rezultatele controalelor inspectorilor DSVSA Satu Mare

  - Advertisement -

  În această săptămână inspectorii de specialitate din cadrul Serviciului Sănătate și Bunăstare animală au efectuat un număr de  88 controale în exploatații profesionale și non profesionale din județul Satu Mare D.S.V.S.A. Satu – Mare, a intensificat frecvența controalelor oficiale, pentru respectarea strictă a măsurilor de biosecuritate, în întreg sectorul avicol, în contextul evoluției la nivel  internațional a gripei aviare înalt patogene. Conform DECIZIEI DE PUNERE ÎN APLICARE U.E. cu nr.  497/ 2023, în Uniunea Europeană, evoluează HPAI – H5N1, cu focare primare sau secundare în : Elveția, Germania, Austria,  Belgia ,  Franța, Danemarca, Polonia, Olanda, Slovacia, Italia, Spania, Slovenia.

  În această săptămână, conform programului de activitate stabilit, au fost verificate exploatații profesionale și non profesionale de animale, condițiile de biosecuritate, zoo igienă și de bunăstare a animalelor, monitorizarea și eliminarea subproduselor improprii consumului uman, existența echipamentelor de protecție, asigurarea unor stocuri de substanțe dezinfectante, dezinsectante și raticide.

  În urma acestor controale a fost aplicată 4 sancțiuni contravenționale, din care – 1 amendă contravențională în valoare de 2.800 lei, –  1 crescător particular de animale, din localitatea Ser, – pentru vânzarea de ovine fără documentele prevăzute de legislația sanitară veterinară și pentru siguranța animalelor și  3 avertisment – 3 crescător particular de animale, din localitatea Cig – pentru neanunțarea în termen legal a medicului veterinar oficial despre apariția unor evenimente în gospodăriile populației și nedeclararea cumpărării de noi animale în gospodăriile personale.

  În anul 2023,  din cei  177 mistreți împușcați în 49 Fonduri de Vânătoare,  9 mistreți au fost pozitivi la Pesta Porcină Africană, iar 168 mistreți negativi,  în urma examenelor specifice de laborator.

  Conform Regulamentului U.E, cu nr. 594 /2023, în această perioadă, evoluează Pestă Porcină Africană,  în : Bulgaria, Germania, Polonia, România, Lituania, Ungaria, Italia, Letonia, Republica Cehă, Slovacia, Serbia, Moldova, Estonia, Grecia .

  În această perioadă au fost diagnosticațe și confirmate în Laboratoarele specializate  2 cabaline, pozitive la Anemie Infecțioasă Eqvină. Focarele de boală au fost declarate în localitățile Adrian și Băbășești .  Au fost luate toate măsurile pentru limitarea pericolului  răspândirii bolii în teritoriu și au fost dispuse dezinsecții riguroase în și în jurul gospodăriilor afectate. La momentul diagnosticării, cele două cabaline au fost imediat ecarisate.

  D.S.V.S.A. Satu Mare, recomandă totodată  tuturor deținătorilor de animale de companie – câinii și pisici – vaccinarea de urgență a acestora, cu consemnarea acțiunii în carnetele de sănătate. D.S.V.S.A. atrage încă o data atenția U.A.T. -urilor din  județ, asupra pericolul pe care îl reprezintă câinii fără stăpân, din zona lor de administrație și care pot reprezenta un rezervor sau un vector viu, în răspândirea Rabiei în teritoriu.

  Atenționăm toți crescătorii de păsări din județ, atât cei care dețin exploatații profesionale avicole cât și crescătorii de păsări particulari, că datorită apariției  Influenței Aviare pe teritoriul României în exploatații profesionale avicole, sunt obligați să-și înăsprească măsurile de biosecuritate, în exploatațiile pe care le dețin. În același timp rugăm toți cetățenii județului Satu Mare, să anunțe imediat la DSVSA Satu Mare și /sau Inspectoratul Județean de Poliție, comerțul ilicit cu porci vii / purcei, păsări vii, cu carne sau produse din carne provenite de la aceste specii, efectuate cu și din autovehicule, indiferent de numerele de înmatriculare ale acestora.

  Pentru a preîntâmpina apariția, Influenței Aviare, în exploatațiile profesionale și non profesionale, din județul nostru, rugăm toți crescătorii de galinacee și palmipede ( gâște, rațe)  să respecte următoare :

  • separarea în cadrul exploatațiilor, în măsura posibilităților, a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;
  • interzicerea creșterii păsărilor în aer liber, acestea fiind izolate obligatoriu în adăposturi închise și izolate, iar atunci când acest lucru nu este posibil, se va asigura hrănirea și adăparea păsărilor în zone acoperite la care nu au acces păsările sălbatice;
  • interzicerea adăpării păsărilor domestice / sălbatice în captivitate, cu apă din rezervoarele de suprafață accesibile păsărilor în libertate; aplicarea de măsuri care să prevină contactul păsărilor domestice cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și animale de companie;
  • folosirea în zona de exploatare a păsărilor a unui echipament special destinat (încălțăminte, halat sau salopetă), sau amenajarea unor facilități de dezinfecție a echipamentului, și limitarea accesului persoanelor în zona de exploatare a păsărilor (recomandat o singură persoană care să nu vină în contact cu păsări din alte exploatații);
  • prevenirea oricărui contact direct sau indirect între păsările domestice și cele sălbatice, inclusiv prin intermediul persoanelor care au acces în zone silvatice;
  • se interzice accesul tuturor păsărilor domestice sau sălbatice în captivitate la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri sau orice altă amenajare hidrologică naturală sau artificială;
  • se interzice utilizarea, în cadrul activităților de vânătoare, a păsărilor domestice (rațe, gâște) și sălbatice ( păsări migratoare ca becaținele, fluierarii, fugacii, prundașii, ploierii, nagâții, nisiparii etc.) ca păsări de momeală;
  • respectarea cu strictețe a măsurilor de biosecuritate în toate exploatațiile de păsări prin controlul introducerii de păsări, circulația personalului și a furajelor;
  • conducerea la zi a registrului exploatațiilor comerciale, respectiv a registrelor agricole de la nivelul primăriilor pentru păsările din gospodăriile populației;
  • realizarea de către personal calificat sanitar veterinar a inspecțiilor periodice în toate exploatațiile de păsări, cu efectuarea de examene clinice, și dacă este cazul de necropsii și recoltări de probe, în vederea realizării supravegherii active a bolii;
  • interzicerea funcționării târgurilor, expozițiilor sau altor aglomerări a păsărilor, iar mișcarea păsărilor în cadrul sau în afara județului se va realiza doar după examinarea clinică de către un medic veterinar și a certificării sanitare veterinare;
  • se recomandă evitarea introducerii sau scoaterii de păsări din cadrul gospodăriilor particulare, în special din alte localități, mișcarea păsărilor realizându-se doar sub supraveghere sanitară veterinară și în limita localității de origine a exploatației. Toate aglomerările și expozițiile de animale, din localitățile județului Satu – Mare, rămân închise până la noi dispoziții. Se vor respecta toate măsurile de  biosecuritate în exploatațiile comerciale cât și în cele non profesionale.


  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  panouri fotovoltaice satu mare