More

  Ţara Oaşului: locul ideal pentru investiţii inovative

  andreea

  Aici este locul ideal al micilor afaceri de familie, moştenite din tată-n fiu. Omul este măsura lucrurilor în Țara Oaşului. Pe ce pune mâna, dă viață. Aici, acasă, acolo, în lumea largă. Oșanul este partener de afaceri de încredere. Din punct de vedere economic, cele mai dezvoltate comune sunt Bixad, Vama, Turț, Călineşti-Oaş şi Certeze, având fiecare peste 70 de agenți economici. Principalele domenii de activitate sunt: agricultura și creșterea animalelor, comerțul, serviciile şi construcțiile.
  Aici este locul ideal pentru investiții în industria farmaceutică și alimentară. Natura oferă, omul poate judicios să exploateze. Întâlnirea zonei muntoase vulcanice a munților Oaş şi Gutâi cu cea a Câmpiei Someşene este plină de păduri, plante şi fructe bune pentru medicina tradițională sau cea alimentară. Un mare număr dintre acestea sunt valorificate în scopuri practice: medicinale, melifere, furajere, forestiere. Există şi o mare varietate de fructe de pădure: alune, măceşe, coarne, mure, porumbe şi ciuperci.
  Aici este locul ideal pentru investiții pentru sănătate. Apele terapeutice sunt insuficient exploatate la Băile Turțului, la Gherța Mare sau Tarna Mare. Aici găseşti „Borcutul” o apă cu o compoziție de-a dreptul „fermecată”: feroasă, clorurată, carbogazoasă, sulfuroasă.
  Aici este locul „punerii în mișcare” a energiilor neconvenționale și dezvoltării industriei mineritului.
  Râul Tur şi Tinoavele pot oferi pentru un întreprinzător zone perfecte pentru microhidrocentrale, pentru că nu este localitate care să nu fie străbătută de un pârâu ori chiar de râul cel mare. De asemeni, Țara Oaşului a fost zonă minieră. Resursele minerale astăzi au rămas neexploatate. Mercurul se găseşte spre graniţa cu Ucraina, piatra – resurse de limonite, andezite, nisipuri şi pietrişuri în localitățile Turț, Cămârzana, Bătarci, Tîrşolţ, Racşa, Certeze, folosite în construcţii, la pietruiri de drumuri, căi ferate etc., cărbune – în Turț, Tarna Mare, bentonita – folosită în industria de coloranţi şi degresanţi, în Călineşti Oaş, Oraşu Nou, luturi caolinoase – Racşa şi Oraşu Nou.
  Aici este locul agriculturii și industriei frigorifice. Laptele, brânzeturile, căpşunile, prunele şi pălinca pot fi țintă agricolă, dar şi a industriei frigorifice. Containerele frigorifice sunt o nevoie stringentă, ca să dea omului speranța că laptele, recoltele bogate de căpşuni, prune nu sunt în zadar.
  Aici este zona exploatărilor forestiere. Natura este împlinită de păduri, din păcate, exploatate fără milă. O exploatare judicioasă este impusă de intrarea Rezervației naturale Râul Tur şi a Ariilor Protejate Tinoave în circuitul zonelor protejate cu valoare naturală ridicată.
  Aici se poate investi în viitorul tău, în dezvoltarea durabilă. Natura nu se apără singură şi este nevoie de intervenții clare în oprirea degradării solului, în dezvoltarea Băilor terapeutice şi în plantarea de păduri tinere în zonele defrişate. Ceea ce Europa întreagă caută: natură sălbatică, peisaje naturale, aici găseşti încă fără dificultate.
  Aici se poate dezvolta turismul rural. În casele mari, cu număr impresionant de camere, se poate dezvolta turismul rural. Astăzi, turismul este întâmplător, ori el ar putea fi un factor decisiv pentru bunăstarea locuitorilor. De-ar fi doar natura şi ar fi de ajuns! Dar nu, adevărata bogăție a locului sunt oamenii harnici şi curajoşi, ce nu se plâng de muncă. Mâncarea şi băutura sunt tradiționale, după rețete numai de ei ştiute, transmise de la părinți la copii și nepoți.
  Oașul este locul potrivit pentru dezvoltarea turismului antropologic. Psihologia oșenilor este a mândriei apartenenței de locul de naștere. Cunoaște-i, la ei acasă. Oșenii nu se mulțumesc cu puțin, ei nu se tem de necunoscut. Şi de ce ar face-o? De zeci de ani, statul român, comunist sau democratic, birocratic şi indiferent, a alungat omul de la casa lui. I-a pus toate piedicile posibile. Şi acest proces continuă. Omul Țării Oaşului nicicând n-a trăit îngrădit, mereu a găsit soluții pentru un trai mai bun. Şi astăzi se trăieşte în sacra onoare a familiei, în care legi sunt întrajutorarea, păstrarea tradițiilor, respectul față de aproapele tău. Oricât de departe ar pleca, omul nostru nu uită de unde a plecat şi aduce în Țara Oaşului experiența, felul său de viață de nivel european. O vizită în Certeze, printre casele locului, este o lecție de înțelegere a mentalității oamenilor.
  Aici este locul potrivit dezvoltării industriei de evenimente. Fiii si fiicele Oaşului se întorc în august ori decembrie în scurtele lor vacanțe şi vor parcă să schimbe toată lumea, să-şi pună la adăpost familia. Fac case şi le înzestrează, fac botezuri şi nunți. Este o sărbătoare continuă în acele luni din an. Este sărbătoarea unui nou şi nou început de lume. Sunt adevărate Cosmogonii, în care banul şi fala fac legile Oaşului.
  Tradițiile locului merită să fie arătate lumii întregi. Negreşteanul, certezanul, răcşanul, turțanul, cămârzanul, tărnăreanul, oşanul într-un cuvânt, nu-şi lasă casa şi tradițiile să piară. N-o să găsiți, oricât ați căuta în România de astăzi, ritualurile trecerii vieții nealterate ca aici, atât de puternice prin vechime și purtatul lor la vedere. Astăzi este un fapt normal aici şi în prea puține locuri din România vezi aşa ceva, ca Duminica şi de sărbători, la biserică şi în gospodărie, să se poarte haine tradiționale. În vremurile acestea, orice serbare şi adunare se însoțesc cu bucate preparate proaspăt de gazdă din lucruri naturale, de pălincarul ce-şi scoate produsul său numai de el potrivit în tărie şi de ceteraş ce-ți țâpureşte şi tropăie a bucurie şi nemurire. Unde, în ce loc din lume mai găseşti atâta viață autentică?
  Aici găsești la locul lui simțul civic și al comunității. Este în siguranță afacerea ta şi are viitor. Fiindcă oamenii locului știu să prețuiască omul harnic și dedicat, omul care vede în viitor și este atent la dezvoltarea durabilă a locului. Din inițiativa lui Ioan Belbe din Turț, din 2011, există Planul de Dezvoltare Locală a microregiunii Țara Oaşului – setul de intervenții locale urgente, cunoscutul GAL.
  Țara Oașului este cea mai eficientă investiție economică, dacă ea este făcută cu cap și pe termen lung. Dacă ea este făcută cu sufletul deschis și cu încredere în tinerii oșeni. Ca deputat sunt angajată, în numele oșenilor, în procesul de creare a unor condiții legislative tot mai bune pentru mediul de afaceri, pentru educație, pentru păstrarea tradițiilor și valorilor locale, pentru bunăstare. Țara Oașului este locul în care se întorc oșenii puternici, este locul în care tinerii trebuie să rămână, să muncească, să trăiască și să împărtășească un viitor fericit.

  Andreea Paul
  Deputat de Ţara Oaşului, Satu Mare

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE