More


  O prietenie asumată cu mândrie!

  - Advertisement -

  Ori de câte ori gândul mă poartă către oamenii valoroşi din istoria învăţământului sătmărean, mă leagă o constantă recunoştinţă faţă de o familie, demnă de tot ce voi spune în continuare. Este vorba de eminenţii dascăli, familia Rozalia şi Gh. Cosma, a căror imagine mi se asociază în minte cu ideea de datorie, nu în sensul ei de simplă obligaţie impusă din afară, ci de datorie morală, liber asumată în virtutea aderării personale la un ansamblu de valori nepieritoare. Alătur datorie şi nobleţe, care nu este o hazardare, ci o alăturare, singura autentic umană, ce nu poate fi despărţită de sentimentul acut al datoriei faţă de ţară, de limba, cultura şi tradiţiile ei istorice, nu în ultimul rând de datoria faţă de tine însuţi, de menirea ta ca om. Profesorii Rozalia şi Gh. Cosma au meritul incontestabil de a fi refuzat ipostază de simpli indivizi plutind în derivă pe apele învolburate ale învăţământului, ale istoriei.

  Realizează lucrări de certă şi recunoscută valoare, în care cuvântul scris sau rostit nu reprezintă o vorbă goală. Sunt aceştia adevăraţii oameni ai Cetăţii şi nu întâmplător Ioan Pop, directorul Colegiului “Mihai Eminescu”, unde eroii de aici au slujit cartea cu atâta sfinţenie, îi invită la marile sărbători ale şcolii. Felicitări, domnule director! Felicitări şi pentru faptul că mai sunt oameni ce nu uită să aprecieze valorile. Prin scriere au demonstrat asumarea stării de veghe a naţiunii, prin credinţă, ducând la datoria trezirii spirituale a multor contemporani din somnul letargic cu consecinţe pentru întreaga societate.

  De când îi cunosc, aceşti oameni au fost încrezători în posibilitatea asanării morale a vieţii sociale româneşti. Nu întâmplător, directorul, pe atunci, al Liceului “Mihai Eminescu”, a fost promovat ca Inspector Şcolar General al regiunii Maramureş, respectat de un sfert din populaţia pe care o coordona, respectat de Ministerul Educaţiei, de directorii de acolo, de inspectorii din minister. O perioadă în care regiunea noastră a cunoscut un mers ascendent în tot ce se numeşte învăţământ şi ştiinţă de carte. Ne-am întâlnit cu aceşti doi soţi şi prin afinităţile spirituale, elective şi, totodată, selective şi, sincer, mă mândresc de a fi unul dintre beneficiarii confesiunilor literare, de a fi unul dintre adevăraţii prieteni! Căci, prietenia adevărată ţine cât viaţa! S-ar putea ca localităţile de baştină, municipiul şi judeţul să acorde mai mare importanţă acestora, acum, când sunt printre noi şi ne mândrim cu ei. N-au cerut societăţii nimic, ci au dat, peste măsură, societăţii! Câte generaţii, Doamne, s-au format prin strădania lor! Şi ce oameni de valoare au scos! Dar… aşa suntem noi că-l căutăm pe acest “dar”, nu aud cuvinte de mulţumire pentru cele primite de la ei, de-a lungul deceniilor! Aşa este: Dumnezeu ajută, dar trebuie să ştii să-I şi mulţumeşti!

  Dacă bunul Dumnezeu le va fi hărăzit şi de acum înainte ani mulţi – ceea ce le doresc din tot sufletul – sunt convins că-i vom găsi tot la datorie, pe aceeaşi baricadă a culturii, a celor încercaţi, cu armele cuvântului scris şi rostit, pentru triumful adevărului şi dreptăţii. Dacă ar trebui să-l rog pe Dumnezeu, printr-o scrisoare, i-aş cere să-i ocrotească în deplină sănătate, să-i întărească întru păstrarea în minte, în inimă şi-n grai, duhul înţelepciunii, al ştiinţei, al evlaviei, în toate faptele bune! Spun acest lucru, ştiindu-i că mereu, în tot ce fac, la ei domină înţelepciunea. Au ştiut ca din toate frământările vieţii să facă leagăn, nu lamentări, nu înfrângeri, ci să se încadreze, dând propriile detalii ale eforturilor în descifrarea tainei vieţii.

  Încercaţi, stimaţi cititori, să scrieţi o carte, chiar cu mai puţină filozofie, sau să realizaţi o monografie a satului Dvs.! Credeţi că este uşor? Iată că aceşti minunaţi profesori fac nişte fapte atât de bune, îmbogăţind patrimoniul cultural al judeţului nostru. I-am simţit, citindu-i, călătorind mereu ca magii, sub scânteierea unei stele, acum când mulţi uităm de călăuzitoarea credinţă în viaţă. N-au uitat niciodată că la noi ar lipsi tradiţia credinţei, cu oglindirea veşniciei în ea, că simţim cu toţii nevoia măreţiei duminicii în viaţa noastră! Rozalia şi Gh. Cosma au fost mereu şi sunt gospodarii sinceri, simpli, hotărâţi, percutanţi şi harnici în fiecare moment al vieţii, oglindindu-se în toate nuanţele muncii lor demnitatea, particularitatea şi respectul în limbă, în gest şi în faptă. Toate aceste calităţi aduc eroilor de faţă admiraţie, respect, recunoaştere şi preţuire, întocmai mentalităţii de care începe să ni se facă dor, din ce în ce mai dor!…

  Între toate câte stau mărturie pentru Rozalia şi Gh. Cosma că sunt şi vor rămâne oameni ai timpului nostru, sunt modestia şi omenia sufletului lor generos. Rămân pentru mine oamenii care şi-au ales deliberat un destin şi nu destinul i-a ales pe ei! Rămân mereu aceiaşi, aşa cum îi ştiu dintotdeauna, extrem de vivace, plini de vervă şi energie creativă! Le doresc sănătate, savoare spirituală pentru a ne bucura pe toţi cei care cred în steaua lor călăuzitoare, fiindu-le necondiţionat prieteni!

  Teodor Curpaş  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img