More


  I.CORNEANU ŞI VASILE MOIŞ – SCRIITORI, PATRIOŢI ŞI SENIORI CU STIL!

  - Advertisement -

  “Permanenţă şi continuitate românească în Ardeal” este intitulată cartea lui Ioan Corneanu şi Vasile Moiş. O carte făcută cadou în ajunul lui 1 Decembrie şi, de ce nu, în preajma Marii Sărbători a Naşterii Domnului şi a Noului An. Mulţumim, noi, NVTV şi Gazeta de Nord Vest în numele locuitorilor din judeţ şi din tot Ardealul.

  O lansare de carte cu totul altfel. O lansare liniştită la suprafaţă, dar cu mari reverberaţii interioare, cu puternice trăiri sufleteşti ale invitaţilor la minunatul eveniment cultural, la evidenţierea unei cărţi care îmbogăţeşte puternic patrimoniul cultural şi ştiinţific al judeţului Satu Mare. Au mai fost lansate astfel de cărţi, dar aceasta depăşeşte cu mult aşteptările noastre, privind adevărul istoric, îmbogăţind “tainele” istoriei predate în “ alternativele” scoase prin manuale de către “onoratul” minister. Cum să se ocupe de fenomenul istoric, acest minister, când nu este în stare să se ocupe de micul abecedar pentru cei care păşesc pentru prima dată pragul clasei, al şcolii dătătoare de lumină! Şi iată, sala mare a Muzeului Judeţean, prin vocea directorului, doctor în istorie, Liviu Marta, s-a dat drumul discuţiilor despre autori şi carte. Prezent, ca întotdeauna, la activităţi de acest gen prefectul Dr. Eugeniu Avram, a demonstrat că n-a venit doar onorific, ci trăieşte puternic evenimentul, plasându-l în marea sărbătoare naţională, subliniind cele mai trăite părţi ale conţinutului şi valoarea celor doi autori. Au luat cuvântul, pe rând, Dr. Ioan Corneanu şi cunoscutul avocat Vasile Moiş, autorii cărţii. N-au spus lucruri mari, dar importante prin descoperirea lor, prin trăirile sufleteşti ce se deschid cititorului avizat şi neavizat. Cele 263 de pagini cuprind 10 capitole, într-o ordine bine gândită, stabilind din introducere un ciclu istoric “Intoleranţă şi crimă”, un adevărat remember al durerilor suportate de băştinaşi la sosirea nomazilor din stepele Asiei Centrale şi de regimurile imperiale şi dictatoriale împotriva ardelenilor. Autorii au muncit la această carte mai bine de 5 ani, consultând documente istorice şi arheologice în care se demonstrează ştiinţific faptul că românii n-au venit de nicăieri, că sunt aici de mai bine de 7 mii de ani, într-o statornicie de invidiat.

  Au găsit astfel de documente, care au devenit ştiinţă, la Universitatea din Hamburg, ele fiind acum un temei ştiinţific al dăinuirii româneşti pe aceste teritorii. Şi pentru acest lucru , profesorii de istorie şi preoţii din Ardeal ar trebui să mulţumească autorilor pentru această carte – document, drept sprijin pentru a aduce la zi adevărul istoric pe această temă.

  Mulţumiri s-au adus Editurii “Daya” din Satu Mare şi mai ales lui Gabriel Leş, un talent în arta tipografică, cel care a realizat frumoasa copertă ce reprezintă “ Sfatul bătrânilor” realizat de fotograful artist Ioniţă G. Andron, sub un generic potrivit titlului cărţii, “Am fost şi-om fi!”. Nu sunt alte figuri decât urmaşii sfetnicilor lui Decebal, bătrâni în biserica din Racşa. Cele 36 de materiale ale cărţii scot în evidenţă necesitatea cunoaşterii adevăratei istorii, modul de viaţă al geto – dacilor , confruntarea cu romanii, războaiele purtate, cnezatele şi voievodatele româneşti, despre vlahi şi cronici , emanciparea românilor din Ardeal şi reformele lor, şcoala ardeleană ca importanţă istorică, o serie de relatări privind românii din Maramureş, Sătmar şi Sălaj, despre latinitate despre limba română etc. În final este prezentată loialitatea de referinţă privind vatra străveche românească, fiind vorba de Racşa. Cartea este prevăzută cu peste 175 de fotografii ce atestă documentar o serie de date ştiinţifice susţinute de-a lungul lucrării. Multe dintre ele sunt executate color. Dacă eşti atent vezi date despre Xenopol sau destăinuirile despre adevărul istoric al spiritualităţii româneşti de aici făcute de Academia Liviu Rebreanu. A. Ubicini concluzionează : “…timpul n-a avut darul să ştirbească forţa nici să slăbească speranţa daco-românilor. Rămăsese aceeaşi rasă rezistentă, răbdătoare, întrucât se considera nemuritoare:” Românul nu piere” sună un dicton popular în toate regiunile României”.

  Impresionează bogata bibliografie utilizată de autori, iar făcând selecţia ei, rămân cele mai căutate documente ce atestă cu fermitate dăinuirea noastră în Ardeal. Spun autorii în finalul Cuvântului înainte că : “Patronul spiritual al acestui volum este poetul pătimirii noastre, Octavian Goga, din opera căruia am ales pentru fiecare capitol câte un motto, care prefigurează patetic, metaforic şi mistic conţinutul fiecărei părţi a lucrării”.

  Oricum, bine spunea T. Arghezi şi ne permitem să spunem : carte frumoasă – cinste cui te-a scris! Cred că prin carte rămâne ceva ce nu ar trebui să trădăm niciodată! În lipsa acestor cuvinte, să zicem dragoste!

  Teodor Curpaş  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img