More


  PETALELE MĂRŢIŞORULUI

  =

  De Mărţişor, toate simfoniile păsăreşti au cucerit prospeţimea grădinii tale. Ne înălţăm deasupra poveştilor băbeşti şi călcăm peste cuvinte răutăcioase. Graţia domneşte pe aripile de sidef ale Mărţişorului. Câtă bucurie renaşte din amorţeala glacială a unei despărţiri nevinovate. Cuvintele se transformă-n fraze muzicale şi-n gânduri de bucurie. E-atâta libertate-n căuşul unei şoapte de dragoste revărsată din sufletele descătuşate de-un nevinovat mărţişor. Ridicaţi-vă din mocirla durerii ispititoare. Pe pământul supărării semănaţi ghioceii iertării, care vor răsări sub razele iubirii platonice. Renaşterea e pretutindeni, ca o binecuvântare divină pe care păşeşte împărăteşte Măria Sa Mărţişorul.

  Pe fiecare petală de Mărţişor am lăsat o lacrimă de iubire şi cuvinte nespuse de dor. Pe fiecare petală de Mărţişor am scris numele tău pe care l-am ascuns de ochii iscoditori în sanctuarul inimii. Pe fiecare petală de Mărţişor am dansat pe ritmul veşniciei şi-am creionat istorii netrăite de dragoste pură. Pe fiecare petală de Mărţişor am adunat clipe înflorite de-un zâmbet nevinovat şi-am scris partitura inspirată din armonia primului sărut fugar. Pe fiecare petală de Mărţişor am găzduit o strălucire furişată în lume prin uşa întredeschisă a Beatitudinii. Pe fiecare petală de Mărţişor şi-au făcut cuib gândurile Libertăţii neînlănţuite de oştirile Neliniştii. De pe fiecare petală de Mărţişor, vântul a alungat rotocoalele tentaculare ale Geloziei. Pe fiecare petală de Mărţişor, razele lunare au construit fascinante castele din lumina stelelor, doar pentru visele noastre tainice. Pe fiecare petală de Mărţişor, trupul tău adoarme învelit de promisiunile unei declaraţii de dragoste.

  De Mărţişor, aş vrea să mă iubeşti precum păsările-şi iubesc cuiburile în orele-nserării, precum puii îşi deschid ciocurile spre nemurire. Aş vrea să mă iubeşti ca şi valurile mării, care ţi-au învăluit călcâiele înfierbântate de drumurile verii. Aş vrea să mă iubeşti ca şi gânguritul unui copil, ca şi răsăritul de soare, care mângâie mugurii înfriguraţi printre genele iernii, ca şi clipocitul apei de izvor. Aş vrea mă iubeşti ca şi prima îmbrăţişare debarasată de cuvinte sărăcăcioase. La fel ca ploaia caldă de vară şi somnul de dimineaţă al copilăriei, aş vrea să mă iubeşti. La fel ca şi murmurul greierilor acompaniat de farmecul licuricilor. Aş vrea să mă iubeşti, cu privirile tale cucerite de-un zâmbet nepământean. Aş vrea să mă iubeşti, de Mărţişor, pe gura noastră de Rai încununată de bucuria florilor şi învăluită de aripile îngerilor păzitori.

  Dumitru Ţimerman  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img