MĂRTURIILE DINAINTEA ÎNVIERIIN-avem timp veşnic să ne bucurăm de Lumina cea Adevărată a Învierii. De multe ori ne lăsăm cuprinşi de vraja malefică a Întunericului. Ne pare rău pentru cuvintele ieşite din gură ca nişte şerpi de foc. Uităm de noi înşine. Ne lăsăm purtaţi de vâltorile vieţii ademenitoare. Ne plecăm sub biciurile trăirilor noastre şi cădem ca spicele de grâu lovite de grindina verii. Ne gândim la moarte de parc-am fi nemuritori. Am vrea să vedem dimensiunea celestă a Raiului. În faţa credinţei în Iisus, în clipele de rătăcire, ne-ndoim ca plopii fragezi în bătaia vântului dinaintea furtunii.

Uneori, înaintea lui Dumnezeu, ne desfătăm în orgolii, ne bălăcim în aparenta nemurire pământeană. Sărim în sus ca nişte cocoşi de luptă învinşi de neputinţa zborului. Îngenunchem, îmblânziţi de boli şi suferinţă crâncenă, pentru a crede în Iisus Hristos. Cerem îndurare, ajutor nepământesc, cu glas mieros, altădată nemilos de bolovănos şi mânios. Fala şi bogăţiile se topesc în ignoranţa noastră disperată. Gustaţi şi beţi din cupa îngerilor, din esenţa înţelepciunii legii celei noi, din elixirul vieţii divine.

Altădată, vântul rememorărilor zgâlţâie „ferestrele” îngheţate de tristeţe ale sufletului. Dialogurile zilei se topesc în ochii somnoroşi ai conştiinţei. Pe străzile pustii ale oraşelor şi satelor, sub mantia întunericului terestru, căutătorii de Lumină plâng de nenumărate ori pe corabia Disperării. Cu mâinile întinse cerşesc îndurare, se târăsc neputincioşi prin râpa de lângă calea sclipitoare, care duce spre nemuritoarea planetă a Desăvârşirii. Mogâldeaţa de Speranţă încă mai stăruie în ochii sufletului, din care curge durerea şi compătimirea milostivilor. Întindeţi-vă darurile căinţei, în faţa Învierii, ca nişte colaci de salvare. Dăruiţi-le rătăcitorilor din pâinea voastră cea de toate zilele adunată-n tolba faptelor bune. Acestea sunt „biletele de intrare” în paradisul dragostei fără de moarte, fără de început şi fără de sfârşit.

O şansă, doar o şansă oferiţi-le rebelilor mânjiţi cu dulceaţa ispitei. Milostivilor creştini, nu uitaţi de sacrificiul Dăruirii fără de vamă! Nu uitaţi de lanţurile robiei născute din nesupunere! Escaladaţi dâra Luminii Învierii precum alpiniştii povârnişurile munţilor de dincolo de norii mâniei şi supărării. Oare, câţi vor fi salvaţi pe drumul vieţii de nestematele credinţei voastre dăruită de învăţăturile creştine ? Şi-n ultima clipă a existenţei, omul poate alege câmpiile neofilite ale Împăcării cu Dumnezeu, apele limpezi şi neostenite ale Nemuririi. Îngerii păzitori şi milostivii sunt soldaţii-mesageri dornici de-a salva sufletele rătăcite coborâte temporar din Nemurire în „Valea Plângerii” Deşertăciunii pământene.

În noaptea de Paşte, petale din flori de măr s-au aşezat pe trupul răzvrătiţilor, buimăciţi de răcoarea primăverii şi cutremuraţi de dangătul clopotului Învierii. Obrajii creştinilor miros a levănţică, iar cuvintele de iertare curg de pe buzele lor ca nişte porumbei albi, ireali. Lumina Învierii s-a cuibărit în ochii miraţi când milioane şi milioane de lumânări s-au aprins de la Focul Veşnic, ca nişte candelabre uriaşe, feerice. Întunericul păcatului neputincios s-a ascuns în pustiul depărtărilor mocirloase când Lumina Cea Adevărată a Învierii a răsărit mai strălucitoare decât soarele. Licoarea păcii s-a revărsat din paharele frăţiei creştine asupra sufletelor însetate de purificare şi iertare. Mâinile împreunate sfâşiau rătăciri halucinante, iar mieii plângeau pe câmpiile sacrificării şi-aducerii aminte de: Golgota, povara zdrobitoare a crucii, moartea şi strălucitoarea ÎNVIERE a lui Iisus – MIELUL LUI DUMNEZEU, CARE A RIDICAT PĂCATELE LUMII PĂMÂNTENE.

Pe tărâmul dorului de Iisus preţuim iubirea pentru aproapele nostru ca pe-un copil răsărit din valurile tinereţii şi vieţii fără de moarte. În noaptea Învierii, sufletele noastre renasc din tenebrele vieţii ispititoare, asemenea milioanelor de flori, care înveselesc grădinile paradisului pământesc întrupat în nemuritoarea primăvară desprinsă din veşnicia Raiului Dumnezăiesc.

Dumitru Ţimerman

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts